• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 309
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere profesyonel sergileme tasarımları yaratma ve kurma konusunda pratik beceriler kazandırmayı ve öğrencilerin sanatsal duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlar. Sınıf içi derslere ek olarak, saha gezileri ve atölye çalışmaları da dersin önemli birer parçalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste müzeler ve sanat galerileri için sergileme tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır. Ana konular; sunum geleneğinin eleştirel çalışmaları, çeşitli sergi tasarım biçimlerinin estetik ve ideolojik etkilerinin araştırılmasıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sergileme tasarımı ve sunum teknikleri konularında temel bilgi sahibi olmak 1,2,10 1,2,3,5 1,3,4
Güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilmek 5, 7 2,3,5 1,3,4
İki ve üç boyutlu imgeler ile video ve ses dosyalarını bir arada kullanarak tasarım yapabilme becerisi 3, 4, 11 2,3,5 1,3,4
Disiplinler arası çalışabilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi 11, 7 3,4,5 1,3,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 3,4,5 1,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sergileme tasarımının tarihçesi  
2 Güncel sanat etkinliklerinin sergileme tasarımları açısından değerlendirilmesi  
3 Kavramsal sanat ve enstalasyon örneklerinin incelenmesi  
4 Sergileme yöntemleri hakkında temel bilgiler  
5 Sanat-Sanatçı-İzleyici üçgeni hakkında tartışma  
6 Kuratörün sanata-sanatçıya katkısı hakkında görüşler  
7 Vize sınavı  
8 Grafik tasarım ürünleri için bir serginin planlaması  
9 Ön araştırma, eserlerin seçilmesi ve kategorizasyonu  
10 Sergileme yönteminin belirlenmesi  
11 Sergileme planının oluşturulması  
12 Eserlerin sergiye hazırlanması  
13 Eserlerin sergiye hazırlanması  
14 Sunum, sergileme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 1 Proje
Sınavlar 1 Ara sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak       x    
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 1 50 50
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri