• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders temel fotoğrafçılık bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumların ve uygulama ödevlerinin yanı sıra, fotoğrafçıların karşılaştığı sorunlar ve etik konular da ele alınacaktır. Öğrenciler, dönem boyunca bir fotoğraf projesi hazırlayacaklar ve ışığı kullanarak fotoğrafla yeni anlatım biçimleri yaratmayı ve fotoğraf karesini yeni görme biçimlerinin farkındalığıyla oluşturma becerisini kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Genel hatlarıyla fotoğraf tarihi, tek objektifli, çift objektifli kameralar,

fotoğraf makinesi kontrol sistemleri: enstantane, diyafram, alan

derinliği, enstantane diyafram ilişkisi, fotoğrafta kompozisyon,

portre, kent ve doğa fotoğraflarının çekimi. Fotografik görme, fotoğrafta etik konular ve görüntü maniplasyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğraf ekipmanlarının tanıtılması ve kullanımı 1,5,9 1,2,6 1,3,4
Kompozisyon ve ışıklandırma biçimlerinin araştırılması 1,2,3 1,2,6 2,4
Fotoğrafın farklı türlerine ait çalışmalar yapılması 3,4,6 1,2,3 2,4
Fotoğrafın tarihsel gelişiminin anlatılması 1,11,12 1,4 1,2
Fotoğrafı değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi 10,8 1,2,4,5 2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve Fotografik temsil  
2 Ana hatlarıyla fotografik temsilin tarihsel gelişim süreci  
3 Fotoğraf Makinesinde Işık kontrolü: enstantane, diyafram, pozometre  
4 Fotoğraf makinesinde kontrol sistemleri: alan derinliği kontrolü, enstantane diyafram ilişkisi, ISO değerleri ve görüntü kalitesi.  
5 Objektifler  
6 Fotoğraf Makineleri: Tek objektifli makineler, çift objektifli makineler  
7 Vize Sınavı  
8 Işık ve Form  
9 Kompozisyon  
10 Portre  
11 Kenti fotoğraflamak  
12 Doğa fotoğrafı  
13 “Fotografik görme”  
14 Fotoğrafta etik konular ve manipülasyon  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Barthes, Roland (1996). Camera Lucida. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Fotoğraf Üzerine. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul:Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Başkalarının Acısına Bakmak. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Schaefer, John P., Basic Techniques of Photography, An Ansel Adams Guide: Little Brown and Company, Boston, 1992

Horenstein, Henry, Beyond Basic Photography, A Technical Manual: Little Brown and Company, Boston, 1977

Craven, George M. (1990), Object and Image, An Introduction to Photography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Prakel,David (2011).Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çev. Elif Günay. Literatür Yayınları

Short, Maria (2011), Context and Narrative. Ava Publishing.

Newhall, Beaumont (1999). The History of Photography. Little Brownand Company.

Langford, Michael (1997). Story of Photography. Focal Press, Oxford.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 2 Proje
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum    
Proje 2 %20
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek     x      
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 10 20
Proje 1 10 10
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
       
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1