• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLA 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü farkedip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla biraraya gelişlerini sağlamak. Bu çalışmalar yapılırken titizlik, mükemmeliyetci bir yaklaşım, konsantrasyon, sabır gibi yetenek dışı olan meziyetleri geliştirmek. Aynı anda karakalem ve diğer malzemelere karşı yatkınlığı arttırmak. Ayrıca yavaş yavaş hayal gücünü de devreye sokabilmek. Tüm bu bilgilenme, teknik geliştirme, algılanma süresinin farkında olmak, kavramları, nesneleri, etüdleri tanımlayabilir, tartışabilir bir düzeye gelmek.
Dersin İçeriği: 

Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi.

Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması.

Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme.

Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 2,8 2,5 3,4
Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisi 2,5 2,4 3,4
Kendi çalışmalarını sorgulama yetisi ve estetik farkındalık 8,10 4,5 2,4
Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme becerisi 3,8,11 3,4 3,4
Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 10,11 1,5 2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Sanat Eğitimi dersine genel giriş,dersin içeriği, mesleki gelişmemizdeki önemi, kullanacağımız malzemelerin tanıtılması  
2 Işık - hacim konusuna giriş, konunun içeriği, örnekler ve eskiz aşaması.  
3 Eskizlerden seçim ve orijinale geçiş  
4 Bitim aşamasındaki  ödevlere  bireysel eleştiri yaparak en iyi sonucu almaya çalışmak  
5 Işık-hacim konusunun üç boyutlu uygulama ile farklı bir sonuç elde ederek öğrencinin bilincinde kalıcı olmasını sağlamak  
6 Işık konusunda 2. son aşamayı değerlendirmek ve konuyu sonlandırmak  
7 Nokta - çizgi konusuna teorik giriş, nokta-çizginin görsellikteki etkisi ve malzeme açıklaması, örnekler  
8 Nokta - çizgi konusu eskiz çalışması geniş kapsamlı, malzemenin kullanımı, cok farklı sonuçlar elde etmek  
9 Nokta - çizgi yorum aşaması ile öğrencinin yaratıcılığını arttırmak  
10 Yorumlama aşamasına devam etmek, ödevleri değerlendirmek  
11 Doku (textur) konusuna giriş, dokunun görsel etkisi, doku örnekleri, doku konusunda teorik bilgi vermek  
12 Var olan doğal bir dokuyu el ile kağıda geçirmek  
13 Doku konusunun bireysel yorumu  
14 Ödev bitimi, değerlendirmesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi     x      
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek x          
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek     x      
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 16 16
Final Sınavı 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     228
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,60
Dersin AKTS Kredisi     8
1