• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Tipografinin tarihi, temel terimleri, temel yazı karakterleri konusunda bilgiler vermek. Uygulamalı projeler ışığında tipografik tasarım kriterlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak   1,2,3 A,C
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisine sahip olmak   1,2,3 A,C
Algılama ve tasarlama becerisi kazanmak   1,2,3 A,C
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak   1,2,3 A,C
Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Kaligrafiden Tipografiye  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fırça ile kaligrafi çalışmaları  
4 Kaligrafi çalışmasınını teslimi, tipografik soyutlama çalışmaları  
5 Tipografik soyutlama çalışmalarının teslimi  
6  1. projenin teslimi, Proje II: Görsel Hiyerarşi  
7 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
8 Bilgisayarda kompozisyon alternatifleri  
9 Kompozisyon alternatiflerinin teslimi ve seçilmesi  
10 2. projenin teslimi, Final Projesi: Arma ve Yazışma Seti Tasarımı  
11 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
12 Siyah-beyaz arma çalışmalarının teslimi  
13 Yazışma seti için eskiz hazırlama  
14 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  

 

Kaynaklar

Ders Notu İletişim ve grafik tasarım / Prof. Dr. Emre Becer
Diğer Kaynaklar Harflerle tasarım / James Craig – William Bevington
  Grafik tasarım / Alan Weil

Çağdaş tipografinin temelleri / Namık Kemal Sarıkavak

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 3 %5
Projeler (Ara sınavlar) 2 %40
Final projesi 1 %25
Toplam   %70
Finalin Başarıya Oranı   %30
Yıl içinin Başarıya Oranı   %70
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarımın, sanatla beslenme düşüncesini kavramak.   x      
2 Sanat ve Tasarım problemlerini uygulamalı çalışmalarla kavratılması.         x
3 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümlemede tipografinin kullanımı.         x
4 Sanatın temel kavramlarını algılamak için uygulamalı olarak temel sanat eğitiminin verilmesi. x        
5 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında etik sorumluluk bilincine sahip olma.       x  
6 Tasarım oluştururken kendini ifade edebilme özgürlüğünün kazandırılması.         x
7 Sanat ve Tasarımın yaşam boyu gelişen düşünce ve teknolojisini takip yeteneği.         x
8 Tasarımda kişisel yaratının oluşturulması.         x
9 Çağın değişen teknolojilerini takip etme ve tasarımda kullanma.         x
10 Araştırma kültürünün oluşturulması.         x
11 Farklı tasarım ve Sanat disiplinlerinden yararlanabilme düşüncesinin oluşturulması.     x    
12 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümde toplumsal kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur.   x      
13 Tasarım çözümlemelerinde kullanılan malzemelerin çevreye olan etkilerini göz önüne almak. x        
14 Tasarımlarını karşı tarafa sunmakta modern çağın araç ve gereçlerini kullanarak anlatabilme becerisi.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödevler/çeviri çalışmaları 3 4 12
Sunum/Seminer Hazırlama      
Ara sınavlar 2 4 8
Proje      
Laboratuar      
Arazi Çalışması      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     136
Toplam İş Yükü/25     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2