• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin web ortamına yönelik grafik tasarım bilgisi ve teknik uygulama bilgisi kazanmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

WEB TASARIMI  dersinde öğrencilere web tasarımının temel ilkeleri, etkileşim tasarımı esasları ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, web tasarım programında (Adobe Dreamweaver ya da eşdeğeri) web grafiklerinin formatları ve özellikleri, html etiketleri, çalışma alanı, araçlar, menü ve paneller, web projesi planlama ve diyagram ile oluşturma, sayfalar arası bağlantı kurma, sayfa içi sıralı ve sırasız listeler ile çalışma, web için piksel tabanlı programda görsel hazırlama ve ekleme, navigasyon tasarımı, menüler ve butonlar, web renkleri ve web tipografisi, CSS ile çalışma, stiller ile paragraf ve başlık şekillendirme, zemin ve çerçeve oluşturma, çok sütunlu dinamik sayfalar oluşturma, javascript kullanma, behaviour ekleme (pop-up pencere, buton vb) gibi web sitesi tasarlamaya yönelik bilgileri kazanırlar. Web sitesi tasarlayarak ve uygulama yaparak deneyim kazanırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik ve web tasarıma dair tasarım kurallarını ve teknik bilgileri kavramış olmak 1,2,5,7 1, 2, 5 1, 3, 4
Dijital yayınlara uygun tipografi ve sayfa tasarımı çözümleri geliştirebilmek 2,3,4 1, 2, 3, 5 1, 3, 4
Alandaki güncel yaklaşımları takip edebilmek 7,10 1, 3, 5 1, 3, 4
Disiplinler arası çalışabilmek 7,11 1, 3, 4 1, 3, 4
Dijital ve etkileşimli tasarım yapabilmek 5, 7, 11 2, 3 2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web Tasarıma giriş. Kodlama dilleri ve tasarım yöntemleri hakkında genel bilgilerin verilmesi  
2 HTML etiketlerinin tanıtılması.  
3 Dreamweaver programına giriş. Panellerin tanıtılması. HTML ile bir web sayfasının hazırlanması.  
4 Sayfalar arası bağlantıların (link) kurulması.  
5 Sayfa içi linkler ve sıralı-sırasız listeler ile çalışmak.  
6 F otoğrafların web sayfalarına eklenmesi. Dosya formatları ve Photoshop ile hazırlık aşamaları.  
7 Metin ve fotoğraflar kullanarak 4 sayfalı bir web sitesinin oluşturulması.  
8 Roll-over butonların hazırlanması. Örnek web sitesinin tasarlanması.  
9 Vize Sınavı  
10 CSS’ye giriş. Stil dosyaları ile paragraf ve başlıkları şekillendirmek.  
11 CSS ile zeminler, çerçeveler oluşturmak.  
12 CSS ile buton yapımı. Örnek bir sitenin hazırlanması.  
13 Div etiketi (tag) ve CSS ile sayfa düzeni çalışmaları  
14 Javascript ile uygulamalar. Pop-up pencereler ve açılır menüler  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Dersin konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         X  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek       X    
9 Ekip çalışması yapabilmek   X        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       X    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 16 16
Final Sınavı 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri