• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 108
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrenciler, kolaj, baskı, görüntü transferi, buluntu nesnelerin kullanımı gibi birçok farklı tekniği bir arada kullanarak, farklı tasarım stillerini keşfetmeye odaklanacaktır. Öğrenciler kalıpların dışında düşünmeye ve yeni grafik form ve kompozisyonlar yaratmaya teşvik edilecektir.
Dersin İçeriği: 

Çok amaçlı atölyelerde farklı malzeme ve teknikler ile çalışma imkanı bulacak olan öğrenciler, her hafta farklı bir proje üreterek, farklı grafik tasarım stillerini keşfedecek ve grafik imge yaratma becerisini kazanacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi 2,3,11 1,2,3 1,2,4
Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 7,10 1,4,5 1,2,4
Grafik tasarıma ve basım tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 1,2,5 1,2 1,2,4
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 3,11 1,2 1,2,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 4,5 1,2,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve derse giriş. Tasarım örneklerinin incelenmesi  
2 Kompozisyon türleri hakkında bilgilendirme ve uygulama  
3 Monokrom çalışmalar  
4 Zıt renkler armonisi ile uygulamalar  
5 Kolaj kompozisyonlar  
6 Kolaj kompozisyonlar  
7 Tipografi ve leke çalışması  
8 Ara sınav  
9 Tipografi ve leke çalışması  
10 Tipografi ve leke çalışması  
11 Monotipi baskı çalışması  
12 Farklı materyaller ile üç boyutlu tasarım  
13 Farklı materyaller ile üç boyutlu tasarım  
14 Projelerin sunumu  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Dersin konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 10 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 6 %20
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam   %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek     x      
9 Ekip çalışması yapabilmek       x    
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 6 4 24
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,13
Dersin AKTS Kredisi     4

 

1