• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciyi desenin temel kavramları konusunda bilgilendirme ve becerilerini geliştirme.
Dersin İçeriği: 

Geometrik formlar, hacim, tonlama, perspektif gibi temel desen konuları ve kafa anatomisi çalışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 5: Ödev 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev, C:Uygulama, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1 Konu ile ilgili bilgilendirme. Örneklerin incelenmesi. Geometrik formlar, boyut ve hacim kavramları üzerine konuşma.   
2 Desenin temelini oluşturan boyut ve hacim konusunun geometrik formlar üzerinden uygulaması.   
3 Geometrik formların çözümlenmesi. (Küre, silindir, ton skalası)  
4 Perspektif ve türlerinin anlatımı ve uygulanması.  
5 Kumaş (drape) ve rölyef çalışması.   
6 Geometrik ve perspektif içerikli somut objelerden ve kumaştan oluşan natürmort çalışması.  
7 Natürmort çalışmasına devam.   
8 ARA SINAV (Natürmort çalışmasını değerlendirme)

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 • Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 • Çalışmanın yapısal kurgusu.
 • Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 • Ev ödevlerinin tamamlanması.
 • Derse devamlılık ve dersteki performans.
 
9 Konu ile ilgili bilgilendirme. Örneklerin incelenmesi.   
10 İnsan yüzünün parçaları (kulak, burun, dudak, göz) anlatımı ve uygulanması.  
11 İnsan yüzünün parçaları konusuna devam.  
12 Kafatası ve alçı modellerden kafa planları çalışması.  
13 Heykelden sabit portre çalışması.  
14 FİNAL SINAVI  Canlı modelden portre çalışması (dörtte üç açı) ve dönem içi çalışmaların bir dosya halinde sunulması.

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 1. Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 2. Çalışmanın yapısal kurgusu.
 3. Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 4. Ev ödevlerinin tamamlanması.
 5. Derse devamlılık ve dersteki performans.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Malzemeler 2b, 3b kara kalem, hamur silgi, kağıt bant, maket bıçağı, 50x70 kağıt
Ödevler Her derste işlenen konu ile ilgili haftada 30 adet a4 eskiz çalışması
Sınavlar Değerlendirme

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi. X          
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi. X          
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.     X      
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi. X          
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,96
Dersin AKTS Kredisi     4
1