• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan figürü çiziminde kas ve iskelet yapısının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: 

Kas ve iskelet yapısının örnek anatomik heykeller üzerinden çözümlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 5: Ödev 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev, C:Uygulama, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1 Konu ile ilgili bilgilendirme. Örneklerin incelenmesi. İnsan figürü oran ve orantısı hakkında bilgilendirme.  
2 İskelet yapısının tamamı üzerinden konunun oran ve orantı bağlamında incelenmesi ve uygulanması. (ön, arka, yan)  
3 İskelet yapısının üst kısmı (kafa, kol, el) üzerine çalışma.  
4 İskelet yapısının üst kısmı (göğüs kafesi, omurga) üzerine çalışma.  
5 İskelet yapısının alt kısmı (leğen kemiği, leğen kemiğinden dize kadar olan bölüm – uyluk kemiği) üzerine çalışma.  
6 İskelet yapısının alt kısmı (diz, iskeletin dizden aşağı bölümü, ayak) üzerine çalışma.  
7 Hareketli insan iskeleti.  
8  
ARA SINAV (Dönem içi çalışmalardan oluşan dosyanın değerlendirilmesi)

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 • - Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 • - Çalışmanın yapısal kurgusu.
 • - Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 • - Çalışmanın oran ve orantısı.
 • - Ev ödevlerinin tamamlanması.
 • - Derse devamlılık ve dersteki performans

 

Not: Bir sonraki ders için insan figürünün kas yapısı ile ilgili bilgilendirme.

 
9 Kas yapısının bütün figür olarak çizimi (ön, arka, yan)  
10 Kas yapısının üst kısmı (kafa, kol, el) üzerine çalışma.  
11 Kas yapısının üst kısmı (göğüs kafesi, omurga) üzerine çalışma.  
12 Kas yapısının alt kısmı (leğen kemiği, leğen kemiğinden dize kadar olan bölümü – uyluk kemiği) üzerine çalışma.  
13 Kas yapısının alt kısmı (diz, kas yapısının dizden aşağı bölümü, ayak) üzerine çalışma.  
14 FİNAL SINAVI  (Ara sınav sonrası çalışmalardan oluşan dosyanın orjinal ve pdf formatında teslimi ve insan vücudunun anatomik yapısının temel prensipleri içerisinde, dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen bir hareketin imgesel olarak çalışılması.)

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 • Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 • Çalışmanın yapısal kurgusu.
 • Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 • Çalışmanın oran ve orantısı.
 • Ev ödevlerinin tamamlanması.
 • Derse devamlılık ve dersteki performans

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 2b, 3b kara kalem, hamur silgi, kağıt bant, maket bıçağı, 50x70 kağıt
Ödevler Her derste işlenen konu ile ilgili haftada 30 adet a4 eskiz çalışması
Sınavlar Değerlendirme

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi. X          
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi. X          
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.     X      
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi. X          
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.96
Dersin AKTS Kredisi     4
1