• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Amacı: 
İnsan figürünü kavrama ve uygulama.
Dersin İçeriği: 

Canlı modelden farklı sürelerle insan figürü çalışması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 5: Ödev 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev, C:Uygulama, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu ile ilgili bilgilendirme. Örneklerin incelenmesi.  
2 - Canlı modelden (nü) hızlı figür eskizleri (1’, 2’, 3’, 5’ 15’, 5’, 3’, 2’, 1’)

- Yarım boy figürde eller dahil olacak şekilde portre çalışması.

 
3 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü)  uzun süreli desen çalışması. (ön)  
4 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü) uzun süreli desen çalışması. (arka)  
5 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü) uzun süreli desen çalışması. (yan)  
6 Ağırlık tek ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü)  uzun süreli desen çalışması. (ön)  
7 Ağırlık tek ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü) uzun süreli desen çalışması. (arka)  
8 ARA SINAV (Ara sınava kadar yapılan çalışmardan oluşan dosyanın teslimi ve Ağırlık tek ayakta olacak şekilde, ayakta duran canlı modelden (nü) uzun süreli desen çalışması. (yan)

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 • Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 • Çalışmanın yapısal kurgusu.
 • Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 • Çalışmanın oran ve orantısı.
 • Ev ödevlerinin tamamlanması.
 • Derse devamlılık ve dersteki performans
 
9 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, farklı giysilerle ve farklı duruşlarla, canlı modelden uzun süreli desen çalışması. (ön)  
10 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, farklı giysilerle ve farklı duruşlarla, canlı modelden uzun süreli desen çalışması. (arka)  
11 Ağırlık çift ayakta olacak şekilde, farklı giysilerle ve farklı duruşlarla, canlı modelden uzun süreli desen çalışması. (yan)  
12 Uzun süreli (farklı giysilerle ve farklı duruşlarla), ağırlık tek ayakta olacak şekilde canlı modelden figür çalışması. (ön)  
13 Uzun süreli (farklı giysilerle ve farklı duruşlarla), ağırlık tek ayakta olacak şekilde canlı modelden figür çalışması. (arka)  
14 FİNAL SINAVI (Ara sınav sonrası çalışmalardan oluşan dosyanın teslimi ve uzun süreli (farklı giysilerle ve farklı duruşlarla), ağırlık tek ayakta olacak şekilde canlı modelden figür çalışması. (yan) 

Ölçme Değerlendirme Kriterleri:

 • Sayfaya doğru yerleştirme (kompozisyon).
 • Çalışmanın yapısal kurgusu.
 • Çalışmanın ışık ve gölge bağlamında ton değerleri.
 • Çalışmanın oran ve orantısı.
 • Ev ödevlerinin tamamlanması.
 • Derse devamlılık ve dersteki performans
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Malzemeler 35x50 cm ve 70x100 cm kağıt,
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         X    
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi X         X  
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi   X          
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         X    
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi X         X  
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         X    
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         X    
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         X    
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi   X          
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi     X        
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X    
12  
Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi
        X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 7 70
Ara Sınav 3 8 24
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8

 

2