• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLA 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin insan figürünü kompozisyon içerisinde kullanma becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Çoklu modelden kompozisyon oluşturma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 5: Ödev 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev, C:Uygulama, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,5,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1 Dönem içinde işlenecek konunun anlatımı ve hedef belirlenmesi.  
2 120x100 cm boyutundaki kağıdın kasnaklı duralit üzerine gerilme metodunun anlatılması ve uygulanması.  
3 Çift figürlü modelden yapılacak çalışmanın eskizinin yapılması ve detayların ayrı ayrı irdelenmesi. (70x50 cm)  
4 Kasnağa gerilen 120x100 cm kağıt üzerinde çift modelli büyük çalışmaya başlanması.  
5 Büyük çalışmaya devam edilmesi.  
6 Büyük çalışmaya devam edilmesi.  
7 Büyük çalışmaya devam edilmesi.  
8 ARA SINAV – Büyük çalışmanın orjinal ve pdf formatında (aşamalarını gösteren fotoğraflardan oluşan) teslimi, ev ödevlerinin sayısal olarak tamamlanarak teslim edilmesi.

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri:

  • Figürlerin kağıt üzerinde doğru bir kompozisyonla kurgulanması.
  • Anatomik proporsiyon, oran-orantı ve açık-koyu değerlerinin dikkate alınması.
  • Derse devamlılık ve dersteki performans
 
9 İşlenecek konunun anlatımı ve hedef belirlenmesi.  
10 120x100 cm boyutundaki kağıdın (tonlu olabilir) kasnaklı duralit üzerine gerilmesi.   
11 Konu 1: Aynı canlı modelden 5 farklı pozu tek bir kompozisyon içinde bir araya getirme çalışması için 70x50 cm boyutunda eskiz çalışması. 

Konu 2: Verilen kitapta bulunan akademik çalışmalardan orijinal ölçülerde kopya yapılması. 

 
12 Aynı canlı modelden 5 farklı pozu tek bir kompozisyon içinde bir araya getirme çalışmasına başlama. (120x100cm)  
13 Büyük çalışmalara devam edilmesi. (Konu1 ve Konu 2 paralel olarak devam edecektir.)  
14  
FİNAL SINAVI (Ara sınav sonrası çalışmalar, sınav sonuna kadar tamamlanarak teslimi ve ev ödevlerinin sayısal olarak tamamlanarak teslim edilmesi.)
 

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri:

  1. Figürlerin kağıt üzerinde doğru bir kompozisyonla kurgulanması.
  2. Anatomik proporsiyon, oran-orantı ve açık-koyu değerlerinin dikkate alınması.
  3. Büyük ustalardan seçilen çalışmanın orjinaline yaklaşma oranı ve teknik olarak doğru uygulanması
  4. Derse devamlılık ve dersteki performans
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Malzemeler 2 adet 130x120 cm kağıt, 4 adet 70x50 cm kağıt, 120x100 kasnak, kağıt bant, tutkal.
Ödevler Her derste işlenen konu ile ilgili haftada 30 adet a4 eskiz çalışması (9. haftadan itibaren a3’e çalışılacaktır).

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi X          
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi   X        
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi

 

X          
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi     X      
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12  
Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi
        X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 6 60
Ara Sınav 2 6 12
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 3 6 18
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,68
Dersin AKTS Kredisi     8
2