• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLA 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin mekan ve figür ilişkisini kavraması.
Dersin İçeriği: 

İç mekan ve dış mekan içerisinde figürlü kompozisyon çalışmaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler 5: Ödev 8: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ödev, C:Uygulama, D:Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat kültürü ve  sanatsal eleştri konularında bilgiye sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini be becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri kosunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
9) Sanat tarihi konusunda  bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,3,5,8 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem içinde işlenecek konunun anlatımı ve hedef belirlenmesi. 120x100 cm boyutundaki kağıdın kasnaklı duralit üzerine gerilme metodunun uygulanması.  
2 İç mekan veya dış mekan içinde 3’lü figür kompozisyon. (50x70 cm ön eskiz çalışması)  
3 İç mekan veya dış mekan içinde 3’lü figür kompozisyon (füzen). (100x120 cm)  
4 İç mekan veya dış mekan içinde 3’lü figür kompozisyon (füzen).. (100x120 cm)  
5 İç mekan veya dış mekan içinde 3’lü figür kompozisyon (füzen). (100x120 cm)  
6 Canlı modelden serbest, özgün konulu, minimum 3, maksimum 5 figürlü kompozisyon eskizleri. (50x70 cm, minimum 3 versiyonlu)  
7 Canlı modelden serbest, özgün konulu, minimum 3, maksimum 5 figürlü kompozisyonun 100x120 cm karışık teknik (yağlı boya dışında) uygulanması.   
8 Canlı modelden serbest, özgün konulu, minimum 3, maksimum 5 figürlü kompozisyonun 100x120 cm karışık teknik (yağlı boya dışında) uygulanması.  
9 Canlı modelden serbest, özgün konulu, minimum 3, maksimum 5 figürlü kompozisyonun 100x120 cm karışık teknik (yağlı boya dışında) uygulanması.
 

ARA SINAV (Ara sınava kadar işlenen konuların ve ev ödevlerinin tamamlanarak dosya olarak teslim edilmesi.)

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri:

  1. Kompozisyon kuralları çerçevesinde kurgulama ve açık koyu değerlerinin doğru şekilde uygulanması.
  2. Derse devamlılık ve dersteki performans
 
10 Psikolojik portre (büst) (eskiz çalışması ile başlanacak)  
11 Psikolojik portre (eller ve mekan dahil) (eskiz çalışması ile başlanacak)  
12 Psikolojik portre (eller ve mekan dahil)  
13 Psikolojik portre (figür ve mekan dahil) (eskiz çalışması ile başlanacak)  
14 FİNAL SINAVI (Psikolojik portrenin (figür ve mekan dahil) ve figürlerin ayrı ayrı çizimlerinin ödev dosyası olarak teslim edilmesi.

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri:

  1. Kompozisyon kuralları çerçevesinde kurgulama ve açık koyu değerlerinin doğru şekilde uygulanması.
  2. Derse devamlılık ve dersteki performans
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Malzemeler Kömür, füzen (sangin, sepya), 100x120 kağıt, 50x70 cm 4 adet kağıt ve kasnak
Ödevler İşlenen konu üzerine haftalık 30 adet eskiz çalışması. 
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Performans 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi X          
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi   X        
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi

 

X          
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal,kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi     X      
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12  
Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi
        X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 2 6 12
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 3 6 18
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     172
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     7

 

3