• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ART 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sanatın ve sanat tarihinin temel kavramlarını, sanat tarihi terminolojisini, sanat akımlarını ve bu akımların ortaya çıktığı dönemlerin sosyal ve kültürel yapısını incelemek.
Dersin İçeriği: 
19. yy.’ın ikinci yarısından günümüze kadar olan süreçte, sanatta biçimsel ve kavramsal dönüşümleri inceleyerek sanat tarihinin gelişimine dair bir kavrayış yaratmaktadır. Sanatın gelişimini etkileyen önemli sanatçılar, dönemler ve akımlar; görseller ve metinler üzerinden analiz edilecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Rapor Hazırlama ve Sunum 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Uygulama Becerisi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 2,3,5,9,10 1,2,5 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1
 • Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgi verilir.
 • Silibus üzerinden haftalık program ve ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi verilir.
 • Vize sınavı araştırma konusu her öğrenciye farklı konu başlıkları verilecek şekilde belirlenir ve konular dağıtılır.
 • Araştırma konusu vize haftası Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli hazırlanır ve vize sınavı haftası dersin öğretim üyesine teslim edilir.
 • Araştırma ödevinin vize sınavına yüzdelik etkisi dersin öğretim üyesince belirlenir ve ilan edilir. 
 
2
 • Modern Çağ I – İzlenimcilk / Empresyonizm: Claude Monet Yaşamı Sanatı
 
3
 • Modern Çağ: Vincent Van Gogh Yaşamı ve Sanatı
 
4
 • 20. yy ilk yarısı Fovizm hareketi
 
5
 • Ekspresyonizm-Köprü ve Mavi Binici akımlarının incelenmesi
 
6
 • Ekspresyonizm-Köprü ve Mavi Binici akımlarının incelenmesi
 
7 VİZE

Vize değerlendirmesi iki aşamalı olarak yapılır. 

 • Birinci aşama olarak araştırma ödevleri Türkçe  ve İngilizce olarak hazırlanmış bir şekilde pdf formatında teslim edilir.
 • İkinci aşama olarak yazılı sınav yapılır.
 • Aşamaların vize sınavına yüzdelik etkisi dersin öğretim üyesince belirlenir ve ilan edilir. 
 
8
 • Kübizm akımının incelenmesi
 
9
 • Kübizm: Pablo Picasso Yaşamı ve Sanatı 
 
10
 • Sürrealizm akımının incelenmesi
 
11
 • Dada hareketi
 
12
 • Dışavurumcu Sanat: Ekspresyonizmin tarihçesi, Soyut Dışavurumculuk
 • Soyut / Abstre Sanat: Pieter Cormelis Mondrian Yaşamı ve Sanatı
 
13
 • 1960 Sonrası Sanat: Yeni Gerçekçiler, Pop Art, Op Art
 
14
 • Kavramsal Sanat 
 
15 FİNAL
 • Birinci aşama olarak araştırma ödevleri Türkçe  ve İngilizce olarak hazırlanmış bir şekilde pdf formatında teslim edilir.
 • İkinci aşama olarak yazılı sınav yapılır.
 • Aşamaların final sınavına yüzdelik etkisi dersin öğretim üyesince belirlenir ve ilan edilir.
 • Dönem sonu notu vize ve final sınavlarının yüzdeleri alınarak hesaplanır ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilir. Vize ve Final sınavlarının yüzdelik etkileri silibusta ilan edilir. 
 
     

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi. X          
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X  
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.         X  
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi. X          
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X  
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi. X          
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.       X    
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi. X       -  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X  
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X  
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi. X          
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1