• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
PLA 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Doğaya ve kültüre dair olanı; bilimsel bilgi, kişisel disiplin ve yaratıcılık içeren uygulamalarla pekiştirerek, kişisel donanımı geliştirmek için zemin hazırlamak ve perspektifler sunmak. Olaylar ve olgular bütünü olan sanatsal görüşün ve duyuşun farkındalığı için kapı açmak. Hızlı düşünme, eyleme geçme, sonuç alma vb. değişkenleri işletirken, malzeme bilgisi, teknik, beceri vb. donanımların gelişmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Doğayla yeniden tanışma, siyah-beyaz, açık-koyu, iki-üç boyut, bir aradalık, kompozisyon vb. ilişkileri, yöntem  sabır, ısrar, tesadüf, hata, tartışma vb. içeren atölye uygulamaları, tamamlayıcı ödev çalışmaları ve yaratıcı defter kullanımı (Kes-yapıştır uygulamaları, anlık desenleri vb. içeren, malzeme numuneleri, adres, telefon, kroki vb. gündelik kullanımın da bir belge, kayıt, günlük, keşif alanı, çalışma alanı, özel alan olarak, işlediği) ile deneyimleyerek sürdürülebilir bir hale getirmek.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,3,7,8,10,13,14 A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular  
1
 • Tanışma, dersin içeriği, yöntem, beklentiler hakkında konuşmalar.
 • Gerekli malzemeler listesi.
 • Çizgi, nokta ve alana dair anlatım.
 • Ödev; doğadan foto kadrajlar ve çıktılar (cizgi,nokta ve lekeye dair).
 • Ödev-2; organik-inorganik iz, çizgi ve alan etkisi yaratabilecek malzemeler ve çini mürekkebi getirilecek.
 
2
 • Çizgi, nokta ve alan etkisi uyandıracak deneysel çalışmalar.
 • Ödev; kes yapıştır yöntemi ile valör çalışması.
 
3
 • Kurşun kalemle valör çalışması.
 • Ödev; kes yapıştır yöntemi ile üç boyutlu geometrik formlar.
 • Defter değerlendirme.
 
4
 • İki boyut, üç boyut kavramı.
 • Geometrik formlar, amorf formlar.
 • Kurşun kalemle küp, silindir, küre çalışmaları.
 • Ödev; kes yapıştır yöntemi ile üç boyutlu geometrik formlar farklı açık-koyu etkilerinde.
 
5
 • Kurşun kalemle küp, silindir, küre çalışmaları.
 • Ödev;
 
6
 • Kompozisyonun genel ilkeleri.
 • Kağıt yüzeyinde boş-dolu çalışmaları.
 • Defter değerlendirme.
 • Ödev; doğadan foto kadrajlar (açık-koyu, boş-dolu, vb. karşıtlıkları içeren.
 
7
 • Kağıt üzerine geometrik formlarla oluşmuş kompozisyondan kurşun kalem uygulamaları.
 • Ödev; aynı kompozisyonun kes yapıştır yöntemi ile monokrom uygulaması.
 
8
 • Ara Sınav (Dosya Değerlendirme)
 • Kağıt üzerine geometrik formlarla oluşmuş kompozisyondan kurşun kalem ile soyutlama uygulamaları.
 • Ödev; doğadan veya iç mekandan,  kompozisyon ilkeleri ile oluşturulmuş soyut foto kadrajlar ve çıktıları.
 • Ödev-2; Organik-İnorganik objeler getirilecek.
 
9
 • Açık-koyu (valör) ilişkilerine dayalı obje çözümlemeleri.(Kurşun kalem etütleri) 
 • Ödev; farklı malzeme karakterini içeren fotoğraflar ve siyah-beyaz karşılıkları.
 • Defter değerlendirme.
 
10
 • Açık-koyu (valör) ilişkilerine dayalı obje çözümlemeleri.(Kurşun kalem etütleri) 
 
11
 • Yabancılaşma-soyutlama
 • Obje üzerinden kurşun kalem ile yabancılaşma uygulamaları. (sadeleştirme, eksiltme, yakınlaştırma, uzaklaştırma vb. )
 • Ödev; bir ojeyi kes yapıştır ilkeleri ile, obje ile olan ilişkiyi kopartmadan 1-2 kademede yabancılaştırma.
 
12
 • Obje üzerinden kurşun kalem ile yabancılaşma uygulamaları. (sadeleştirme, eksiltme, yakınlaştırma, uzaklaştırma vb. )
 • Ödev; bir ojeyi kes yapıştır ilkeleri ile, obje ile olan ilişkiyi kopartarak 3-4 kademede yabancılaştırma.
 • Defter değerlendirme.
 
13
 • Yaratıcı tamamlama (siyah-beyaz)
 • Ödev; kes yapıştır yöntemi ile tamamlama. (siyah-beyaz)
 
14
 • Yaratıcı tamamlama (renkli boya ve kalemlerle)
 
15  
 • Dönemsel defter değerlendirme.
 
16
 • Final Sınavı (Dosya Değerlendirme)
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
  SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Ara sınava kadar yapılan çalışmalar değerlendirilir) 1 50
Değerlendirme Kriterleri
 • Çalışmaların eksiksiz olması.
 • Çalışmaların zamanında teslim edilmesi.
 • Devamlılık.
 • Öğrencinin atölye içi performansı (yoğunlaşma, konsantrasyon, aidiyet, kişisel gelişim, farklılık, yaratıcılık, ısrar, sabır, inisiyatif almak, kişisel disiplin geliştirebilmek vb.)
 • Çalışma sürecinde amaçlanan; doğanın Plastik Sanatlar formasyonu çerçevesinde algılanması ve teknik becerinin gelişmesi adına beklenen standarta uygunluk.
   
Final (Ara sınavdan, finale kadar olan çalışmalar değerlendirilir) 1 50
Değerlendirme Kriterleri
 • Çalışmaların eksiksiz olması.
 • Çalışmaların zamanında teslim edilmesi.
 • Devamlılık.
 • Öğrencinin atölye içi performansı (yoğunlaşma, konsantrasyon, aidiyet, kişisel gelişim, farklılık, yaratıcılık, duyarlılık vb.).
 • Çalışma süreci için hedeflenmiş olan; doğanın Plastik Sanatlar formasyonu çerçevesinde algılanması ve teknik becerinin gelişmesi adına beklenen standarta uygunluk.
 • Tüm dönem boyunca yapılan çalışmaların öğrenci tercihine bağlı olarak tekrar yapılması (bir gelişim ve istenç göstergesi olarak).
   
     
     
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.   X        
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.   X     X  
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X  
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.     X      
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X  
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X  
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.   X        
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.   X        
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X  
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 6 60
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev 6 6 36
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     194
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,76
Dersin AKTS Kredisi     8
1