Prof. Dr.
Plastik Sanatlar ve Resim
Dekan
Doç. Dr.
Plastik Sanatlar ve Resim
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Plastik Sanatlar ve Resim
Akademisyen - Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Plastik Sanatlar ve Resim
Akademisyen - Bölüm Başkan Yardımcısı
Arş. Gör.
Plastik Sanatlar ve Resim
Akademisyen
Arş. Gör.
Plastik Sanatlar ve Resim
Akademisyen