• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı modern ve güncel sanat felsefesine giriş sağlamaktır. Ders 19. Yüzyıl’dan günümüze sanat felsefesinin gelişimini inceler, bu düşünce akımlarından beslenen modern ve güncel sanat pratikleri ile ilişkilendirilir.
Dersin İçeriği: 

Ders 19. Yüzyıl’dan günümüze sanat felsefesinin gelişimini inceler, bu düşünce akımlarından beslenen modern ve güncel sanat pratikleri ile ilişkilendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İncelenen dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir. 1,2,9 1,2,3 A,C
2) Rönesans, Barok, Aydınlanma dönemi ve Modern sanatın doğuş döneminin temel üslupsal özellikleri; adı geçen dönemlerdeki estetik değerler ve sanata yönelik düşünsel yaklaşımlar; bunları ortaya çıkaran süreçler hakkında bilgi sahibidir. 1,2,11 1,2,3 A
3) Söz konusu döneme ait belli başlı düşünürleri tanır. 2,4,11 1,2,3 A
4) Edindiği bilgileri plastik sanatlar ve edebiyat alanındaki örnekler üzerinde tartışabilir. 2 1,2,3 A
5) Söz konusu dönemlerin estetik ve sanata ilişkin yaklaşımlarıyla günümüzün yaklaşımları arasındaki farklılıklara ve bunların nedenlerine ilişkin sorular üretmiş olacaktır. 2,4,11 1,2,3 A
6) Felsefi düşünme yöntemini hayatının başka alanlarında da uygulayabilmesi beklenir. 2,4 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Ön Hazırlık  
Derse ve ders içeriğine giriş    
19. YY ( Modern Sanatın Doğuşu)    
20. YY 1 (Modern Sanatın Yükselişi)    
20. YY 2 (Modern Sanatın Bitişi)    
20. YY 3 ( Postmoderizm)    
20. YY 4 (1990- Çağdaş Sanat)    
21. YY ( Güncel Sanatın Alanı)    
Midterm    
Katılımcı Sanat ve Estetik, İlişkisel Estetik    
Politik Sanat ve Estetik    
Dijital Sanat Estetiği    
Net Art Estetiği    
Retro Estetik    
Pop ve Medya    

 

Kaynaklar

Ders Notu Ders notları her dersin sonunda öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır.
Temel Kaynaklar
History of Western Thought (Skirbekk & Gilje, Routledge, 2001)  
Art in Theory II (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2003)  
Art in Theory 1648 - 1815 (Harrison & Wood, Blackwell Publishing, 2000)  
Estetik Beğeni (İsmail Tunalı, Remzi, 2011)  
Estetik (İsmail Tunalı, Remzi Kitapevi, 1989, 2012)  
Sanat Ontolojisi (İsmail Tunalı, İnkılap, 2014)
Estetik ve Sanat Felsefesi (Ömer Naci Soykan, Pinhan, 2015)  
Art & Today  (Phaidon, 2012)  
Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2