• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 256
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Derste kamusal alan dinamikleri üzerinden ülkelerin kamusal alanlara yaklaşımı ve kamusal alanda proje yapabilmenin koşulları örnekler üzerinden anlatılır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler kamusal alan kavramının tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar. Kamusal alandaki devletin kültür politikaları üzerine bilgi sahibi olurlar. Bu alanlarda gerçekleştirilmiş sanat ve kültür projelerini sanatçı, kurum, küratör ve izleyici denklemi üzerine fikir sahibidirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kamusal alan tanımı hakkında bilgi sahibidir.         1,2,4,9 1, 2,  3 A
2) Kamusal alanın tarihçesi hakkında bilgi sahibidir. 1,4,9,11 1,2, 3 A
3) Kamusal alandaki kurum, sanatçı, küratör ve izleyici dinamiği hakkında bilgi sahibidir. 1,4, 9 1,2, 3 A
4) Kamusal alanda gerçekleştirilmiş sanat ve kültür projeleri hakkında bilgi sahibidir. 9, 11 1,2,3 A

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamusal Alanın Tarihçesi  
2 Kamusal Alanın Tanımı  
3 Habermas’ın Kamusal Alan Yaklaşımı  
4 Günümüzde Kamusal Alan  
5 Türkiye’de Kamusal Alan  
6 Yurtdışında Kamusal Alan  
7 Ara Sınav  
8 Türkiye’de Kamusal Alanda Devlet Kültür Politikaları  
9 Kamusal Alan Projelerinde Sanatçı – Belediye (Devlet) İlişkisi  
10 Kamusal Alanda Sanatçı, Kurum, Küratör, İzleyici ve Devlet İlişkisi  
11 Kamusal Alanda Proje Gerçekleştirmenin Aşamaları  
12 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  
13 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  
14 Kamusal Alandaki Sanat ve Kültür Projelerinden Örnekler  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Özbek M. (2015), Kamusal Alan, Hil Yayınları

2.Madžoski V. (2016), Küratörlük Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği, Koç Üniversitesi Yayınları

3. Habermas J., (2018), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim

Yayınları

4. Graf M., (2013), Istanbul Biennale, Berlin, Kulturverlag Kadmos Berlin.

5. Berman M., (2017), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim

Yayınları

6. Berman M., (2009), Marksizmle Maceram, İletişim Yayınları.

7. Dacheux E., (2012) Kamusal Alan, Ayrıntı Yayınları.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.          
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.          
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri