• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, kültürün politik boyutunu kavramaya yönelik kuramsal bir giriş niteliğindedir. Amacı, kültür politikaları söylemini biçimlendiren kuramsal yaklaşımları irdelemek, kültür politikaları araştırma alanının gelişimini ve paradigma değişimlerini irdelemek, kuram ve uygulama arasındaki farkları öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin terminoloji ve ana hatlarıyla teorik çerçeve hakkında bilgi sahibi olmaları, veri kaynaklarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kültür endüstrisi kavramını tanımaları, kültür-üretim ve tüketim ilişkisini anlayabilmeleri, kültür sektörlerinin Türkiye’de gelişimini ve yansımalarını öğrenmek  dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür Endüstrisi kavramı   1,2,3 A,C
2) Kültür-üretim-tüketim ilişkisi   1,2,3 A,C
3) Milli gelir, istihdam ve sektörel dağılım   1,2,3 A,C
4) Türkiye’de ve dünyada kültür endüstrisinin durumu, istatistiki verilerle karşılaştırma çalışması ve değerlendirme   1,2,3 A,C
5) Kültür ekonomisi ile ilgili mevzuat; kültürel miras, fikri mülkiyet, yatırım ve işletmeler, yaratıcı endüstriler   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi  
2 Kültür – tüketim ilişkisi ve kültür ekonomisi  
3 Kültür endüstrisi kavramı – Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştiri  
4 Kültür ekonomisi kapsamında kültür sektörlerinin Türkiye’de gelişim ve yansımaları  
5 Milli gelir, istihdam, sektörel dağılım, demografik veriler.  
6 Ara sınav  
7 Türkiye’de kültür endüstrisi-A Brief History of Cultural NGO’s in Turkey –Ünsal D. ‘How to talk about the cultural sector in Turkey’  
8 Görsel Sanatlar Sunumları  
9 AB kültür ekonomisi, kültürün ekonomik, politik ve sosyal boyutu  
10 ABD ve diğer ülkeler kültür ekonomisi karşılaştırma  
11 İstanbul kültür mirası ve kültür ekonomisi envanteri  
12 Kültür ekonomisi ile ilgili mevzuat; kültürel miras, fikri mulkiyet hakları, yatırım ve işletmeler, kültür endüstrisi, yaratıcı hizmetler  
13 Kütüphane çalışması- verilerle Türkiye  
14 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Akdede, S.H. Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisii Devlet Tiyatroları Örneği, Efil Yay. Ankara 2011
  2. Aksoy,A.& Enlil, Z. Kültür Ekonomisi Envanteri, Bilgi Ün. Yay. İstanbul, 2011
  3. Özdemir,N. Kültür Ekonomisi Yönetimi, Hacettepe Ün. Yay. Ankara, 2012
  4. Çelik, Ş. Abdurrahman, Kültür Endüstrisi: Üç Yanlış Bir Doğru, Literatür Yayınları, İstanbul, 2011
  5. Hutter, M. & Throsby, D., Paha Biçilemez, Sel Yay., İstanbul, 2013.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  Ödev
Sınavlar Ara sınav

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     171
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,84
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4