• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Kültür ve sanat endüstrisi dünyanın birçok ülkesinde ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders dünyada ve ülkemizde kültür ekonomisini oluşturan alt sektörlere odaklanmaktadır. Katılımcıların kültür sektörünün oyuncularını tanımaları, sektörün ekonomik boyutlarından haberdar olmaları, milli gelire ve istihdama katkı sağlayan ilgili yan sektörler hakkında bilgi sahibi dersin amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler, “kültür endüstrisi” kavramından yola çıkaracak kültür endüstrileşmesinin tarihsel gelişimini uluslararası yayılma ve etkilerini politika belgeleri, kitap ve makalelerden öğreneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) “Kültürün ekonomik değeri”, “yaratıcı ekonomi”, “yaratıcı kent”, “kültür politikalarında yaratıcı endüstriler” gibi ana akım kavramları tanır.   1,2,3 A,C
2) Kültür politikaları ve kültürün ekonomik değeri gibi konuları farklı perspektiflerden açıklaması beklenir.   1,2,3 A,C
3) “Yaratıcı ekonomi”, “yaratıcı kent”, “kültür politikalarında yaratıcı endüstriler” gibi konu ve kavramlarla ilgili farklı ülkelerdeki görüşleri ve bunların sanat politikaları ile bağını açıklar.   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi  
2 Yaratıcı Endüstriler diskuruna giriş: Yaratıcı Endüstriler nedir?  
3 YE dünyaya nasıl yayıldı? Farklı ülkelerde “yaratıcı endüstriler” kavramı  
4 Makale Tartışması: S. Cunningham “Trojan Horse or Rorschach Blot? CI Discourse around the world”  
5 Yaratıcı Endüstrilerin temeli: Adorno ve Kültür Endüstrisi  
6 Ara sınav  
7 “Kültür Endüstrisinden, Kültür Endüstrilerine”, 1960 sonrası Fransız Sosyologlar ve UNESCO Belgeleri  
8 Kültürel’den Yaratıcı’ya Dönüşüm + Makale Tartışması: N. Garnham “From Cultural to Creative Industries”  
9 Yaratıcı Patlama: Yaratıcı Kent, Yaratıcı Bölge vb. Tartışmalarla 1990’lar + Kitap Bölümü: C. Landry “The Creative City”  
10 Yaratıcı Ekonomi  
11 Yaratıcı Sınıfın Yükselişi: Richard Florida ve Etkisi  
12 Kültürel Perspektiflen Yaratıcı Sınıf: Makale Tartışması Mc. Guigan “Doing a Florida Thing”  
13 Çatışma: Yaratıcı Politikalar, Kültür Politikalarına karşı  
14 İnovasyon Çağı mı?  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, (ed.) Ali Artun, İstanbul: İletişim
  2. Hesmondhalgh, D. (2007) The Cultural Industries, 2nd Edition, London: Sage
  3. McGuigan, J. (1996) Culture and the Public Sphere, London and New York: Routledge
  4. Landry, C. (2000), the Creative City, London: Comedia Earthscan

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  Ödev
Sınavlar Ara sınav

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8      112
Ara Sınav (İlki sınav, ikinci sunum) 1 8 8
Katılım 1 3 3
Final Projesi (Ödev teslim+Sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü         175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4