• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 255
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, dijital sanatlar, media ve kültürü birleştirerek sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

21. yüzyıl sanatı fizik, kimya, optik, elektronik gibi gelişen teknolojiler ile etkileşime girmektedir. Ağ sanatı, sanal gerçeklik, yazılım sanatı gibi bilgisayarlı ortamlarda geliştirilen sanatlar günümüzde sanata yön vermektedir. Dersin içeriği bu teknolojik sanatsal medyumların kültüre ve medyaya etkisini araştırmanın yanı sıra, medya ve kültüre katkılarını sorgulamaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Konservatif sanat  ile teknolojik sanat arasındaki ayrımı yapıp, kültür ve sanata etkilerini öğrenmesini sağlayacaktır. 4,5,8,11 1,2,3 A,C
2) Dijital kitle iletişim araçlarının dijital sanat, medya ve kültüre yön verip vermediğini tartışarak, konu özelinde analizler yapayı öğrenir. 11,12,13 1,2,3 A,C
3) Dijital Sanatın uygulama yöntemleri üzerinde fikir sahibi olur. 4,11,12,14 1,2,3 A,C
4) Üretilen dijital sanatları medya ve kültür kapsamında yayma, uygulama ve değerlendirme becerilerine sahip olur. 4,11,12,14 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş                                                         
2 Yeni Medya Sanatı Üretimi        
3 Yeni Medya Sanatı Sergilenmesi      
4 Yeni Medya Sanatı Dağıtımı  
5 Yeni Medya Sanatı Saklanması        
6 Dijital Medya koleksiyonerliği  
7 Ara Sınav  
8 Dijital Medyanın Kültüre Etkileri  
9 Dijital Medya, İzleyici, Estetik  
10 Dijital Sanatta Yapay Zeka Kullanımı ve Topluma Etkileri  
11 Elektronik Medya Teknolojileri  
12 Dijital Sanat Oluşturma Örnekleri  
13 Yeni Medya ve Sanat Ortamı  
14 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  • Lovejoy, M., (2004). Digital currents art in the electronic age. London and New York: Routledge. 
  • Manovich, L., (2014). Html’den Borges’e yeni  medya. M.Çakır (Ed.).Yeni medya’ya eleştirel yaklaşımlar (s.18). İstanbul: Doğu Yayınları.
  • Mouffe, C., (2013). Agonistics: Thinking the world politically. London, UK: Verso. 
  • Özgür, F., (2012). Bir yeni medya hazırlayıcısı olarak kavramsal sanat. D. Yengin (Ed.). Yeni medya ve.., (s.200-224). İstanbul: Anahtar Kitapları Yayınevi
  • Yengin, D., (2014). Yeni medya ve dokunmatik toplum. İstanbul: Derin Yayınları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   55
Yıl içinin Başarıya Oranı   45
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.       x    
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.   X        
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         X  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.   X        
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.   X        
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.       x    
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.     X      
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.       X    
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   X        
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 15     1 5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 1 3 9
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,32
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri