• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 207
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilere müze yönetimi için gerekli deneyim ve bilgiler konusunda genel bir bakış sunmaktır. Ders öğrencilerin müze yönetimi konusunda bilgi sahibi ve yetkin olmaları için yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriği: 

Çağdaş Sanat Müzeleri dersi, ilk olarak 16.-20.yüzyıl arası müzeciliğin gelişimine kısaca göz atarak, sonrasında asıl konusu olan 20.yüzyıl ve 21.yüzyılın başındaki müzeler ve müzecilik anlayışına odaklanmaktadır. Bu dersin kapsamı içerisinde, Frank Lloyd Wright, Richard Gehry, Ludwig Mis van der Rohe gibi isimler başta olmak üzere, önemli müze mimarlarının tasarımları üzerinden, müzecilik ve müzelerde sergileme ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat müzelerinin gelişimini açıklar. 1,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4 A, B
2) Koleksiyonculuğun sanat müzelerinin gelişimine olan etkisini açıklar. 1,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4 A, B
3) 20.yüzyılda müzeciliğin geçirdiği dönüşümü açıklar. 1,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4 A, B
4) Sanat ortamı, müze ve galerilerle birlikte toplumla da ilgilidir. 1,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4 A, B
5) Müzelerin tarihini sunar. 1,3,4,5,6,7 1, 4 A, B
6) Kültür endüstrisinin Çağdaş Sanat Müzeleri ve sergileme kolunu inceler. 1,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 4 A, B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve giriş  
2 Sanat müzeleri giriş 1 (İskenderiye’nin mirası, nadire kabineleri ve koleksiyoncuk)  
3 Sanat müzeleri giriş 2 (15.-17.y.y. arası müzeler ve Medici Müzeleri)  
4 İngiltere’den bir örnek British Musuem ve Fransa’dan bir örnek Louvre Musuem  
5 Evrensel Sergiler ve sergilemede duyulan ihtiyacın Müzeciliğe yansımaları  
6 18. ve 19.yüzyıl müzelerinden örnekler  
7 20.yüzyılın başında müzecilikte dönüşüm (1900-1940)  
8 Sınav öncesi özet  
9 Ara sınav  
10 Çağdaş Sanat Müzeleri (1940-1970 arası sanatçı müzeleri ve ünlü mimarlardan tasarımlar)  
11 Saha gezisi  
12 Çağdaş Sanat Müzeleri (1970-1990 arası sanatçı müzeleri ve ünlü mimarlardan tasarımlar)  
13 Çağdaş Sanat Müzeleri (1990-2010 arası sanatçı müzeleri ve ünlü mimarlardan tasarımlar)  
14 Final projeleri için çalışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tarih sahneleri sanat müzeleri 1, İletişim Yayınları

Tarih sahneleri sanat müzeleri 2, İletişim Yayınları

Sanatçı müzeleri, İletişim Yayınları

MÜZE DERSLERİ Yorum ve Deneyim, Koç Üniversitesi Yayınları

Çağdaş Sanat Müzeleri, Koç Üniversitesi Yayınları

 

Diğer Kaynaklar http://weburbanist.com/2009/01/12/creative-modern-and-postmodern-museum-...

https://www.dezeen.com/tag/museums/

https://www.npao.ni.ac.rs/files/542/407_MILOJKOVIC_NIKOLIC_Rethinking_mu...

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final Sunumu 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,88
Dersin AKTS Kredisi     7

 

2