• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Kültür ve sanat projelerinin nasıl geliştirileceğini keşfetmek ve anlamak
Dersin İçeriği: 

Bu ders, proje hedeflerine ulaşmak için sanat ve kültürde proje yönetimini, rollerini ve ortamlarını, proje yaşam döngüsünü ve çeşitli iş planlama ve değerlendirme tekniklerini inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür ve sanat projelerinin nasıl geliştirileceğini keşfetmek ve anlamak  4,5,8,11 1,2,3 A,C
2) İş planlama metodolojilerini gözlemlemek 11,12,13 1,2,3 A,C
3) Öğrencileri proje yönetimi terminolojisiyle tanıştırmak. 4,11,12,14 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş                                                         
2 Proje döngüsü        
3 Vizyon, Misyon, Amaç                                
4 Problem Analizi  
5 Durum Analizi         
6 Strateji Planlama  
7 Ara Sınav  
8 Hedef Belirleme Stratejileri  
9 Hedef Belirleme Stratejileri  
10 Hedef Belirleme Stratejileri  
11 Proje Organizasyon Yapıları  
12 Zaman Planlama  
13 Bütçe Planlama  
14 Sunumlar  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu İzlenecek belirli bir yayın yoktur. Öğrenciler ders sırasında not almakla yükümlüdür.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır
Sınavlar Ara Sınav 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 1 20
Ödev 1 30
Ders İçi Faaliyet 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.   X        
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.   X        
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.       X    
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         X  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.   X        
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         X  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         X  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         x  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         X  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 84
Ara Sınav 1 15     1 5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 1 3 9
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,32
Dersin AKTS Kredisi     5
3