• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ART 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere tiyatronun temel kavramları, tarihi ve yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda, öğrenciler sadece tiyatro tarihine değil, aynı zamanda tiyatro yönetiminin başlangıcından günümüze kadar olan değişken doğası ile ilgili konular da tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği: 
 1. Sahne Sanatlarının ve alanının tanımlanması
 2.  Dramanın performans sanatlarıyla ilişkisi; benzerlik ve farklılıkları
 3. Sahne sanatlarının toplumdaki yeri
 4. Performans Sanatı Tarihi
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Görsel malzemelerle anlatım, 2-soru ve cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sahne Sanatları alanında tarihsel olduğu kadar özel durum ya da sanatçılara odaklanarak bilgi edinilmesini sağlar.         1, 2,  3, 4 A,B
2) Sahne sanatları yapıtlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla estetik değerlendirme yollarını gösterir.   1,2, 3 A
3) Belirli dönemlere, üsluplara ve türlere ait yapıtların çok kültürlü, tarihi ve toplumsal bağlamlarının anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar.   1,2, 3 A
4) Tarihten ve günümüzden çağdaş sahne sanatları yapıtlarının tanınması ve değerlendirilmesi, olası anlamlarının belirlenir ve çeşitli performansları yorumlama yöntemleri tartışılır.   1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve syllabus’ın tartışılması  
2 Sahne Sanatlarının temel kavramları ve tarihine giriş  
3 19. yüzyılda yeni yaklaşımlar

- Richard Wagner ve Gesamkunstwerk

- Sahnede Yenilikler: Adophe Appia ve Gordon Craig

 
4 Tiyatro Yönetmeninin Önem kazanması
 • Saxe-Meiningen Dükü
 • Konstantin Stanislavsky ve Moskova Sanat Tiyatrosu
 
5 Meyerhold ve Biyomekanik Oyunculuk  
6 Max Reinhardt ve SahneSanatlarına getirdiği yenilikler  
7 Sahne Sanatlarında Tarihsel Öncü Akımlar I:

Fütürizm (İtalyan ve Rus Fütürizmi)

 
8 Ara sınav  
9 Sahne Sanatlarında Tarihsel Öncü Akımlar II:

Dışavurumculuk ve Fransız Sanatçılar

 
10 Sahne Sanatlarında Tarihsel Öncü Akımlar III:

Dada ve Gerçeküstücülük

 
11 Bauhaus Ekolü ve Triadik Bale  
12 Politik Tiyatro I:
 • E. Piscator ve Agit-Prop Gösteriler
 • B. Brecht ve Epik Tiyatro

 

 
13
 • Grotowsky ve Yoksul Tiyatro
 • Barba ve Takas Tiyatrosu
 • Antonin Artaud ve Vahşet Tiyatrosu
 
14 Performans Sanatı, ilk örnekleri ve tarihi.  

 

Kaynaklar

Ders Notu    1
KAYNAKLAR
1. Performance Art, Rose Lee Goldberg,  New York: Times Mirror Books, 1979.

2. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Sevda Şener. Istanbul: Adam Yayınları, 1982 (İlk basım).

3. Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, Ayşın Candan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994. (Bu kitabın yeni ve genişletilmiş bir baskısı: Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterim, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, (genişletilmiş ikinci baskı) 2013.

4. Performance Studies, Richard Schechner, New York: Routledge, 2013.

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2