• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, son zamanlarda önem kazanan Performans sanatı alanı hem uygulama hem de akademik söylem açısından araştırılacaktır. Teatral kavramlardan ödünç alınan analitik araçlar, farklı metodolojik yaklaşımlarla (antropolojik, etnografik, sosyolojik) bir araya getirilerek, bütünlüklü bir bakış açısıyla kültürel anlamlar, değerler ve kimlik üretiminin izi sürülecektir.
Dersin İçeriği: 

Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda performans sanatının geçirdiği değişimler, Performans Çalışmaları alanında yapılan tartışmalar ışığında değerlendirilecek. Gösteriler izlenecek. Tiyatro ve performans yapılan mekanlar ziyaret edilerek, yönetim biçimleri konusunda görüşmeler yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler sınıf içi tartışmalar, performans analizleri, sözlü ve yazılı sunumlar ve çeşitli akademik düşünme biçimleri hakkında beceriler geliştirecek.   1,2,3 A,C
2) Alanın tarihi ve kuramsal çerçevesi hakkında bilgi edinecek.   1,2,3 A,C
3) Performansın değeri, anlamı ve ontolojisini tartışacak.   1,2,3 A,C
4) Antropoloji, sosyoloji, etnografi gibi farklı disiplinlerle kesişme noktalarını saptayacak.   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve işlenecek konuların açıklanması Okuma konuları derste bildirilecektir.
2 Performans ve performansın işlevleri  
3 Eşik performansları olarak ritüeller  
4 Tiyatro, dans ve müzikte ritüellerin kullanımı  
5 Oyun nedir? Oyun oynamaktan ne anlıyoruz?  
6 Performans olarak oyun ve oyun çeşitleri  
7 Kimlik (toplumsal cinsiyet, ırk vs.) inşaları ve performatif olan  
8 VİZE  
9 İcra biçimleri  
10 Performans süreçleri  
11 Küresel ve kültürlerarası Performans  
12 Performans ve Postmodernizm  
13 Performans Sunumları  
14 Performans Sunumları. Dönemin değerlendirilmesi  

Kaynaklar

Dersin Temel Kaynakları ve Okuma Materyali
  1. Performans- Eleştirel Bir Giriş, Marvin Carlson. Ankara: Dost Yayınevi, 2013.
  2. Performance Studies, Richard Schechner. New York: Rutledge, 2013
  3. Theory for Performance Studies, A Guide for Students. Philip Auslander. New York: Routledge, 2008
  4. Performance Art: From Futurism to the Present, Rose Lee Goldberg, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988.
Ek Kaynaklar
  1. Theatricality From the Performative Perspective”, Virginie Magnat, Substance, 98/99. Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 147-166
  2. In Resistance to Theatricality”, Marvin Carlson, Substance 98/99. . Vol. 31. Nos 2&3, 2002. Pp. 238-250
  3. Drama and Dramatic Theory: Peter Szondi and the Modern Theater”, Micheal Hayes. In Boundary 2. A Journal of Postmodern Literature Birghamton N.Y. 1983 vol. 11, no3, pp. 69-81
  4. Drama, Performativity and Performance, W.B. Worthen. PMLA, Vol. 113, NO: 5. 1998.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Derste verilecektir.
Ödevler Dönem içinde  seçilerek gidilen performansların eleştirel sunumu.
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halkla ilişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2