• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Sanatın ve sanat tarihinin temel kavramlarını öğretmek, tarihsel süreç içinde Sanat Tarihi I dersinin devamı olarak, 19. Yüzyıldan 1970’lere kadar sanatın gelişimine odaklanarak, kronolojik olarak dönemlere göre sanat eserlerini, eserlerin yapıldığı dönemlerin sosyal yapısını ve eserlerin özelliklerini ve sanat tarihi terminolojisini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Teorik metinler ve önemli sanatçıların tartışılmasının yanı sıra Modern Sanat’tan Savaş Sonrası Sanata, sanatın gelişimini etkileyen çeşitli akımlar ve görseller ile analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Görsel malzemelerle anlatım, 2-soru ve cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Sanatın nasıl ortaya çıktığını,temellerini,tarihsel olayları, bilimsel ve kültürel eğilimlerle bağlantılı olarak öğrenir         2,4,9 1, 2,  A,B
2) Sanat tarihi içinde  öncülük yapmış ve önemli yeri olan sanatçıları, sanat yapıtlarını malzeme ve teknikleri tanır. 1,2,3 1,2, A,B
3) Araştırma ve analiz yöntemlerini öğrenir 1,2,13 1,2, A,B
4) Sanat Eserlerinin  oluşum kaynaklarını dinsel,sosyal,ekonomik açıdan  değerlendirir 1,2,4 1,2, A,B
5) Sanat tarihi terminolojisini öğrenir 2,4,9, 1,2, A,B
6) Görsel okur yazarlık ve yorumlama yeteneği kazanır. 2,9 1,2, A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş

 

 

 
2 Romantizm  
3 Realizm  
4 Empresyonizm  
5 Post Empresyonizm: Kübizm ve Primitivizm  
6 Post Empresyonizm: Ekspresyonizm  
7 Post Empresyonizm: Sembolizm ve Fovizm  
8 Ara sınav  
9 Fütürizm  
10 Soyut Sanatın Öncüleri  
11 Konstrüktivizm/ Bauhaus  
12 Gerçeküstücülük  
13 Soyut Dışavurumculuk ve Taşizm  
14 Pop ve Minimalizm  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi yay. 2005,

Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, 2014

E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 2006

Eleanor Heartney, Sanat&Bugün, Akbank Yayınları, 2012

 

 

 

 
Robert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi kitabevi,İstanbul,1982

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinler arası bir bakış açısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.         x  
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.          x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.   x        
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.      x      
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   X        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.       X    
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.   X        
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     x      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir. X          
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1