• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 253
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencileri sanat kültür kurumlarında, kültür ve sanat etkinliklerinde alanda çalışan çeşitli uzmanlar ile kuracakları iletişim stratejileri hakkında bilgi sahibi yapmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Kültür ve sanat kurumlarında çalışan tüm rollerdeki uzmanlar ile kurulacak olan iletişim modelleri tartışılır. Kurumların güncel durumları ve işleyişi üzerinden oluşan sorunlar değerlendirilerek en uygun iletişim stratejisi ile problemin aktarımının ve çözümünün gerçekleştirilmesi hedeflenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişim kavramını tanımlama. 9, 10 1,2,7 A,B
2) Temel iletişim modellerini analiz ederek karşılaştırma. 9, 10 1,2,6,7,9 A,B
3) İletişimin önemini kavramak. 9, 10 1,2,7 A,B
4) İletişim türlerini tanıma. 9, 10 1,2,6,7 A,B
5) İletişim türlerini karşılaştırma. 9, 10 1,2,6,7,9 A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 İletişim Sürecine Giriş ve İletişim Boyutları: Temel kavramlar, İçe dönük İletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi  
3 Bir Süreç Olarak İletişim: Mesajlar ve işlevleri  
4 İletişimde Anlam Yaratma Süreci: Kodlar ve göstergeler  
5 İletişim Sürecini Çözümlemek: İletişim modelleri  
6 Kişilerarası İletişim 1: Kişilerarası iletişimin temel formları  
7 Ara sınav   
8 Kişilerarası İletişim 2: Sözlü ve sözlü olmayan iletişim  
9 Grup İletişimi: Grup kavramı, grup türleri, grup aidiyeti  
10 Örgütsel İletişim: Örgütlerin ayırt edici özellikleri, örgütiçi iletişim süreçleri  
11 Örgüt Kültürü ve İlgili Yaklaşımlar  
12 Organizasyonlarda Stres ve Stres Yönetim  
13 Organizasyonlarda Çatışma ve Çatışma Yönetimi  
14 Final   

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Dimbleby, R., Burton, G.(2007). More Than Words: An Introduction to Communication (4th ed.), London: Routledge.
Diğer Kaynaklar -Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan Yayınevi (2007)

-Özkalp, Enver, Kırel, Çiğdem, Örgütsel Davranış, Eskişehir (2005)

-Paksoy, Mahmut, Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul (2002)

-Erdoğan, İlhan, Örgütsel Davranış, İstanbul (2008)

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 30
Katılım   20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.       x    
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.     x      
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         X  
4 Sanat , sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.       x    
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir.         X  
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.         x  
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.         x  
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder.Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.       X    
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.         x  
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder.         x  
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.         X  
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır.         x  
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.         x  
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.         X  
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 3   3
Sözlü Sunum 4 8 32
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri