• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili olmuş eleştirmen ve teorisyenlerin metinlerini inceleyerek çağdaş sanatta eleştirel düşünceye genel bir bakış sağlamaktır. Ders, her hafta kendi zamanının sanatına eleştirel bir yaklaşım getirmiş temel bir metni inceleyerek öğrencilere modernizmden küresel çağdaş sanata geçişte değişen düşünme biçimlerini tanıtmayı hedeflemektedir. Bu metinler derste ilgili sanat yapıtları, sergiler ve kurumlarla ilişkili olarak tartışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, kronolojik ve eksiksiz bir değerlendirme sunmak yerine, halen çağdaş sanat pratiği ve eleştirisini şekillendirmeye devam eden eleştirel ve bağlamsal çerçevenin oluşmasına neden olmuş temel tarihsel anları inceleyecektir. Soğuk Savaş döneminde Amerika’da New York Modern Sanat Müzesi’nin hegemonik rolü ve Greenberg’in formalist modernizm anlayışına odaklanarak başlayacak olan ders, ardından minimalist ve kavramsal eğilimlerin tartışması ve 1970’ler ve 1980’lerdeki alternatif sanat hareketleriyle devam edecektir. Daha sonra “sanatın sonu” iddialarına değinerek bu tartışmayı postkoloniyalizm ve küreleşme ile daha da yoğunlaşan sanatın Batı-merkezciliği tartışmalarına bağlayacaktır. Son olarak ders, çağdaş sanatın küresel bir sanat oluşuna vurgu yaparak küresel sanat diskurunu belirleyen temel sergi formatları olarak bienalleri tartışmaya açacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler, 1960’lardan bugüne sanatsal tartışmaları etkileyen eleştirel düşünme biçimlerini ve bunları şekillendiren genel bağlamsal çerçeveleri öğrenir.

 

2,3,4,11 1,2,3 A,C
2) Öğrenciler, küresel çağdaş sanatın ortaya çıkışının koşul ve nedenlerinin farkına vararak farklılaşan modernizm anlayışını kavrar. 2,4,8 1,2,3 A,C
3) Öğrenciler, sanat üzerine yazılmış eleştirel metinleri etkin olarak okuyup değerlendirebilmeyi öğrenir. 2,4 1,2,3 B,C
4) Öğrenciler, çağdaş sanat yapıt ve sergilerini izleme, tartışma ve değerlendirme becerileri edinir. 2,3,4,11 1,2,3,4 B,C
5) Öğrencilerin sanat üzerine yazı yazma yetenek ve becerileri gelişir. 2,4,13 1,2,3,4 B,C
6) Öğrenciler, sanatın kurumsal yapılarına dair bilgi ve farkındalıkları artar. 2,3,4,7 1,2,3,4 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Modernizm/Greenberg’in Formalist Anlayışı / New York Modern Sanat Müzesi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
3 Minimalizm: Temek Mesele ve Tartışmalar Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
4 Kavramsal Sanat: Sanatın Maddesizleşmesi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
5 Alternatif Oluşumlar & Kurum Eleştirisi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
6 Feminist Müdahaleler Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
7 Sanat ve Sanat Tarihinin Krizi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
8 Ara sınav Yazılı sınav.
9 Batı Dışı Dünyaların Sanatı, New York Modern Sanat Müzesi’nde “Primitivizm” Sergisi Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
10 Postkoloniyal Konstelasyonda Çağdaş Sanat Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
11 Sanatta Sosyal Kaygılar ve İlişkisel Estetik Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
12 Çağdaş Sanat ve Küresel Dünya Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma.
13 Bienaller ve Küresel Sanat Tartışmaları Okuma ödevi. Ders anlatımı. Tartışma. Örnek çalışma.
14 Final Sınavı Yazılı sınav.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Bu ders için tek bir kaynak kitap bulunmamaktadır. Gerekli okuma metinleri her ders öncesinde öğrencilere taranmış halde ya da fotokopi olarak temin edilecektir. Aşağıda belirtilen metinler referans ya da önerilen bazı okumalara kaynak olarak kullanılabilirler. Ders süresince daha başka kitap önerileri de yapılacaktır.

 

 
Harrison, C. & Wood, P. (eds.) (2003) Art in Theory 1900-2000, UK: Blackwell Publishing.

Perry, J. & Wood, P. (2004) Themes in Contemporary Art, Milton Keynes, London: The Open University & Yale University Press.

Stallabrass, J. (2006) Contemporary Art: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.

Williams, Gilda (2014) How to Write About Contemporary Art, Thames and Hudson.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Metinler ve sanat yapıtları üzerine okuma ve yazma ödevleri
Sınavlar Yazılı Sınav ve Dönem ödevi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ders içi Faaliyet 2 10
Ödev 1 20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat Yönetimi ve sanat alanlarında disiplinlerarası bir bakışaçısına sahip olup, kavram ve terimlerle ilgili bilgi sahibidir.   x        
2 Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında akım, sanatçılar, üslupları, kullanılan malzemeler; konu ve teknik özellikler hakkında bilgi sahibidir.         x  
3 Kültür sektörünün oyuncuları hakkında bilgi sahibidir.         x  
4 Sanat, sanat yapıtı, sanatçı, izleyici, eleştirmen ve koleksiyoner arasındaki ilişkiyi tanımlar ve yürütür.         x  
5 İşletmecilikle ilgili temel bilgilere sahiptir ve sanat yönetimi ile ilişkilendirebilir. X          
6 Takım çalışmasının bilincindedir ve Sanat kurumlarında sanat yöneticiliği, küratörlük ve diğer organizasyonel konumlarda aktif görev alır.   x        
7 Sanat kurumlarında çalışanların (galeri, müze, sanat kurumları ve festival organizasyonlarında çalışanlar)  görevlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi sahibidir. Yönetici olarak onların arasındaki ilişkiler konusunda kilit öneme sahiptir.     X      
8 Yerel ve uluslararası platformlarda üretilen ve sergilenen yapıtları takip eder. Yeniliklere açıktır ve bunları kendi alan ve projelerine uyarlayabilir.         X  
9 Alanıyla ilgili temel sorunları tanır ve bu sorunlara ihtiyaç duyulan güncel çözümleri getirme konusunda bilgi sahibidir.     X      
10 Zaman ve mekan bağlamında yeni projeler oluşturabilecek niteliktedir. Kolektif olarak planlama ve uygulama yaparak somut çıktılar elde eder. X          
11 Sanat üretimine yönelik yeni oluşumları değerlendirir ve bunları kültürel ve ekonomik anlamda yapılandırır.   X        
12 Tanıtım ve halklailişkiler alanlarındaki temel bilgilere sahiptir ve bu bilgileri kullanır. X          
13 Araştırma yöntemleri,  belgeleme ve arşivleme açısından bilgi sahibidir.     X      
14 Kültür endüstirisi alanında yazılı kontrat ve anlaşmaların şekli, içeriği ve hukuki yaptırımları konusunda bilgi sahibidir.   X        
15 Telif hakları, satış gelirleri, bütçe ve bütçe açığı hesaplama yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 5      5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 10 1 10
Final 1 13 13
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

3