• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ART 105
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, programa yeni başlayan sanat ve kültür yönetimi alanındaki öğrencilere sanat ve sanat yönetimi teorileri ve pratikleri hakkında fikir verir.
Dersin İçeriği: 

Sanat tarihi ve pratiği hakkında çok sayıda konuyu tartıştıktan sonra, öğrenciler kültür kurumları ve organizasyon yapılarını analiz ederek çeşitli çalışma alanlarını inceleyeceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat ve Kültür Yönetimi'nin genel çalışma alanları ve temel konuları hakkında bilgi sahibidir. 1,2,4,6 1,2 A,C
2) Sanat ve Kültür Yönetiminin temel terminolojisine, kodlarına, ilkelerine ve standartlarına aşinadır.  

1,2,4,5

1,2,3 A,C
3) Çağdaş Kültür’de ve kurumlarında Sanat Yöneticilerinin rolünü anlar ve tanımlayabilir. 1,2,4,6,11 1,2,3,9,12 A,C
4) Sanat ve Kültür Yöneticilerinin işlerini ve ortaya koyduklarını değerlendirebilir.  

1,5,7,8,11,13

1,2,3,9,12 A,C
5) Sanat ve Kültür Yönetimi Kurumlarını değerlendirebilir.  

1,5,7,8,11,13

1,2,3,9,12 C

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 9:Simülasyon 12: Alan Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav  B: Deney C: Ödev

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatı ve ders hedeflerini gözden geçirilmesi, Sanat ve Kültür Yönetimi'ne giriş  
2 Görsel Sanat Kuramları ve Uygulamaları (Disiplinler ve Medya)  
3 Eskiz ve Çizim (Google Sketch-Up)  
4 Renk, Kompozisyon ve Malzemeler (Temel Tasarım)  
5 Sanat Tarihi  
6 Sanat Teorileri (Modernizm, Postmodernizm, Alter Modernizm)  
7 Müze, Galeri  
8 Mid-term  
9 Küratöryel Kuramlar ve Uygulamalar  
10 Sanat Yazımı  
11 Sanat Pazarı  
12 Alan yönetimi  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Sonuç  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Temel Kaynaklar
 1. Fahy, Ann.(ed) Collections Management, Routledge, 2005
 2. Rozell, Mary. The Art Collector's Handbook: A Guide to Collection Management and Care. Ashgate Publishing Limited, 2014.
 3. Ambrose, Timothy, and Crispin, Paine. Museum basics. Routledge, 2012.
 4. Ertürk, Nevra, and Uralman, Hanzade. (ed) Müzebilimin ABC’si, İstanbul, Ege Yayınları, 2012.
 5. Baca, Murtha, et al. "Cataloging Cultural Objects." A Guide to Describing Cultural Works and Their Images,2006.
 6. Alexander, Edward P., Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. California: AltaMira Press, 1996.
 7. ICOM, ICOM Code of Ethics for Museums. Paris: ICOM Publications, 2006.
 8. Schubert, Karsten, Küratörün Yumurtası. Çev. Rana Smith. İstanbul: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı, 2004.
 9. Shaw, Wendy MK, and Esin Soğancılar. Osmanlı müzeciliği: müzeler, arkeoloji ve tarihin görselleştirilmesi. İletişim, 2004.
Diğer Kaynaklar
 1. Greenhill, Eileen Hooper. Museums and the Shaping of Knowledge. Routledge, 1992.
 2. Björkman, Görel Cavalli ve Svante Lindqvist (haz.), Proceedings of the International Symposium of Research and Museums, 22-25 May 2007. Stockholm: National Museum and Nobel Museum, 2007.
 3. Anderson, Gail, Reinventing The Museum: Historical And Contemporary Perspectives On The Paradigm Shift. New York: Rowman Altamira, 2004.
 4. Baştürk, Feride H., Yardımcı, İ., Taçyıldız, E. ve Gülay Aksu, Sanat Eserlerinin Sigortalanması. Haz. Feride H. Baştürk. Ankara: Gazi Kitabevi, 2012.
 5. Burcaw, G. Ellis, Introduction to Museum Work. London: Altamira Press, 1997.
 6. Çalıkoğlu, Levent (haz.), Çağdaş Müzecilik Konuşmaları 4: Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.
 7. Edson, Gary ve David Dean, The Handbook for Museums. London: Routledge, 1994.
 8. Ertürk, Nevra (haz.), Koleksiyon Yönetimi /Collection Management. İstanbul: Antik A.Ş. Yayınları, 2006.
 9. Gregor, Mac, Curiosity and Enlightenment: Collectors and Collections from the Sixteenth to the Nineteenth Century. USA: Yale University, 2007.
 10. Knell, Simon J., Museums and The Future of Collecting. UK: Ashgate Publishing, 2004.
 11. Pearce, Susan, Collecting in Contemporary Practice. London: SAGE Publications, 1998.
 12. Pearce, Susan, On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition. London: Routledge, 2004.
 13. Perrot, Paul N., “Museum Ethics and Collecting Principles”, Museum Ethics. Ed: Gary Edson. London: Routledge, 1997, 189-195.
 14. Artun, Ali. "Sanat Müzeleri Müze ve Modernlik." Ed: Ali Artun, İstanbul: İletişim Yayınları 2006.
 15. Thompson, John M.A., Douglas A. Bassett (haz.), Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice. USA: The Museums Association.
 16. UNESCO, Running A Museum: A Practical Handbook. Paris: ICOM Publications, 2004.
 17. Were, G. ve J.C.H. King, Extreme Collecting: Challenging Practices for 21st Century Museums. Berghahn Books, 2012.
 18. ÖZKASIM, Hale, and Semra Ögel. "Türkiye'de müzeciliğin gelişimi."İTÜDERGİSİ/b 2.1 2011.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrencileri disiplinler arası bir bakış açısıyla Sanat ve Kültür Yöneticisi olarak yetiştirmek.         x  
2 Görsel ve Performans Sanatları alanında detaylı uzmanlık kazanmak.     x      
3 Öğrencileri sanattaki son gelişmeleri anlamalarını sağlayacak bilgilerle donatmak.         x  
4 Öğrencileri kültür sektöründe uzman hale getirmek için yetiştirmek.         x  
5 Öğrencilere ekip çalışmasının ve işbirliğinin önemini değerlendirmelerini öğretmek.         x  
6 Çağdaş sanata yön veren ülkelerin kültür politikalarını öğrencilere öğretmek.     x      
7 Sanatta gerekli hukuk bilgisine sahip olmalarını sağlamak.         x  
8 Öğrencilere ulusal / uluslararası projeleri yürütebilmeleri için gerekli ekipmanı vermek.       x    
9 Sanat ve kültür projelerini hayata geçirmek için öğrencilere sponsorluk, bağış, telif hakkı ve satış yoluyla nasıl kaynak yaratılacağını öğretmek.         x  
10 Öğrencilere kültür sektöründeki ana aktörleri ve karşılaşabilecekleri olası tuzakları öğretmek.       x    
11 Öğrencilere kültürel sektörle ilgili olarak işletme yönetiminin temellerini öğretmek.         x  
12 Öğrencileri sanat ve kültürel etkinliklerin izleyicilerinden haberdar etmek ve onlara izleyici geliştirmeyi öğretmek.       x    
13 Öğrencileri araştırma yöntemleri, dokümantasyon ve arşivleme hakkında bilgilendirmek.       x    
14 Öğrencileri disiplinler arası bir bakış açısıyla Sanat ve Kültür Yöneticisi olarak yetiştirmek.     x      
15 Görsel ve Performans Sanatları alanında detaylı uzmanlık kazanmak.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 8 16
Ödev 1 6 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,92
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1