• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TEXT 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
12
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dokuma, Baskı veya Giysi Tasarımı alanlarından birinde; özgün, endüstriyel olarak uygulanabilir ürün koleksiyonları oluşturmak.
Dersin İçeriği: 

Belirlenen bir tema çerçevesinde, dokuma, baskı veya giysi tasarımı alanlarından biri için düşünülen ürünler tasarlanır. Tasarlanan ürünler; koleksiyon prensibine göre ele alınıp bölümün bünyesinde bulunan atölyelerdeki olanaklarla ve sanayiden faydalanılarak üretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dokuma, baskı ve giysi tasarımı projesinin aşamalarını planlar. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C
2) Özgün yaratıcı kimliğini, seçiciliğini ve deneyselliğini projenin aşamalarına yansıtır. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C
3) Bireysel bir tasarım dili oluşturur. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C
4) Disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışmalarına yön verir. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C
5) Yenilikçi fikirler üretip, yenilikçi yüzey çalışmaları yapabilir. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C
6) Eğitim sürecinde edindiği sanatsal ve teknolojik bilgi birikimini projenin aşamalarına yansıtır. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 15 1,2,3 B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amaç ve yönteminin tanıtımı YOK
2 Bireysel proje önerilerinin değerlendirilmesi, araştırma dosyalarının oluşturulması VAR
3 Araştırma dosyalarının oluşturulması, kavram ve görsel anlatım üzerine çalışmalar VAR
4 Kavram ve görsel anlatım üzerine çalışmalar VAR
5 Yenilikçi yüzey araştırmaları, deneysel yaklaşımlar VAR
6 Estetik tasarı süreci VAR
7 Estetik tasarı süreci VAR
8 Estetik tasarı süreci VAR
9 Estetik tasarı süreci / Ara Sınav VAR
10 Estetik tasarı süreci, endüstriyel üretimler için teknik çözümlemeler VAR
11 Estetik tasarı süreci, endüstriyel üretimler için teknik çözümlemeler VAR
12 Final çalışmalarının projelendirilmesi VAR
13 Final çalışmalarının projelendirilmesi, sunuma yönelik çalışmalar VAR
14 Final çalışmalarının projelendirilmesi, sunuma yönelik çalışmalar VAR

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler 14 Ödev
Sınavlar 1 Arasınav, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %50
Kısa Sınav    
Ödev 14 %50
Toplam  15 %100
Finalin Başarıya Oranı  1 %50
Yıl içinin Başarıya Oranı  15 %50
Toplam  16 %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık Dersi

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Görme, algılama ve ifade edebilme becerisi.          
2 Farklı görme yöntemleri ve algılama becerileri geliştirilmesi.          
3 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       X  
4 Görsel ve tarihsel ağırlıklı bir bakış ve değerlendirme perspektifi kazanımı.       x  
5 Tekstil tasarımı ilkelerinin anlaşılması, sanatsal ve sosyal gelişmelerin tasarım prensipleri bağlamında irdelenmesi.          
6 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle giysi kalıbı bilgisi kazanımı.   x      
7 Çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeleri bir tasarım aracı olarak kullanabilme becerisi.     X    
8 Dokuma strüktürünün oluşturulma metodlarının kavranması.       x  
9 Bir yöntem kullanarak özgün tasarım ürünleri oluşturma deneyimleri kazanımı.         X
10 İnsan bedeninin ergonomi ve malzemeyle ilişkilendirilmesiyle edinilen giysi kalıbı bilgisinin alet kullanımıyla uygulanabilmesi.       x  
11 Tasarım felsefesini destekleyici sosyolojik ve tarihi alt yapı kazanımı.   x      
12 Çizim metodlarıyla tekstil yüzeylerini ifade etme becerisi, insan bedenini tanıyarak kişisel ifade tarzlarının oluşturulması.   x      
13 Endüstriyel tekstil deseninde plan alt yapıları ve uygulama yöntemleri kazanımı.   x      
14 Eser veya ürünün tasarım ve değerlendirme bilgilerinin kazanımı.          
15 Özgün yaratıların projelendirilerek uygulamalı, görsel ve sözel sunum bilgilerinin kazanımı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav - - -
Ödev 14 7 98
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     290
Toplam İş Yükü / 25 (s)     11,6
Dersin AKTS Kredisi     12

 

4