Ünvan: 
Lisansüstü Burslu Öğrenci
Bölüm: 
Tiyatro Bölümü
Görevi: 
Bölüm Asistanı

Akademik