• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 337
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yazılan oyun taslaklarının eleştirilmesi ve değerlendirilmesi için kuramsal arka plandan yararlanılarak belli ölçütler geliştirilecektir.
Dersin İçeriği: 

Batı Avrupa ve Türk Tiyatrosu’ndaki belgesel tiyatro örneklerinden yola çıkarak “Belgesel Tiyatro” kavramının ne olduğunun araştırılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dramatik tiyatrodan farklı teatral estetiklerin kazanımı. 2 1,3 A,B
Oyunlarda metin stratejilerinin ve iletişim modellerinin analitik bir yaklaşımla saptanması. 5 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belgesel tiyatro nedir, Piscator’un tiyatrosu üzerine kuramsal giriş

 

 
2 Belgesel Tiyatro kitabından belli bölümlerin okunması ve üzerine tartışma.

 

 
3 Oppenheimer Olayı oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması, yazarın belgesel anlayışının tartışılması  
4 Soruşturma oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması, yazarın belgesel anlayışının tartışılması  
5 Alpagut Olayı oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması, yazarın belgesel anlayışının tartışılması.  
6 Lozan ve Birinci Kurtuluştan oyun çözümlemeleri ve oyunların belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması yazarların belgesel anlayışının tartışılması.  
7 Şili’de Av oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması yazarın belgesel anlayışının tartışılması.  
8 Arasınav  
9 Sakıncalı Piyade oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması yazarın belgesel anlayışının tartışılması.  
10 Tanilli Dosyası oyun çözümlemesi ve belgesel tiyatro özelliğinin ortaya çıkarılması yazarın belgesel anlayışının tartışılması.  
11 Belgesel oyun taslağı nasıl hazırlanır, malzeme nasıl toplanır tartışma ve taslak için konuları belirleme  
12 Öğrencilerin malzemeleri getirmeleri, değerlendirme, yorumlama, düşünsel arka planı oluşturma.  
13 Malzemelerin oyuna dönüştürülmesi çalışması. Oyun taslaklarının değerlendirilmesi, eleştirilmesi.  
14 Malzemelerin oyuna dönüştürülmesi çalışması. Oyun taslaklarının değerlendirilmesi, eleştirilmesi.  

 

Kaynaklar

Ders Notu Oyunlar:

Heınar Kıppardt- Oppenheımer Olayı

Peter Weıss- Soruşturma

Haşmet Zeybek Ve Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu- Alpagut Olayı

Ataol Behramoğlu-Lozan

Orhan Asena-Şili’de Av

Uğur Mumcu- Sakıncalı Piyade

Oktay Arayıcı-Tanilli Dosyası

Ergin Orbey- Birinci Kurtuluştan

Kuramsal Kitaplar:

H.K.Kocabay- Gerçek(Lik)Le Yüzleşmek Belgesel Tiyatro Ve Politik Tiyatro Geleneği

Erwin Piscator-Politik Tiyatro

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları, eski oyunların sahne metinleri ve görsel malzeme.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri