• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 261
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders oyuncu adayına doğaçlamayı rol inşa etme amacıyla nasıl kullanabileceğini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Oyunculuk sanatının temel ögelerini kazanmış ve uygulamalarla bunu pekiştirmiş olan oyuncu adayı, bu aşamada, rol kurmanın temelini öğreneceği doğaçlama çalışmalarının icra edilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zaman ile mekan koşullarına göre fiziksel aksiyon yaratabilme becerisi edinimi. 9 2 A
Fiziksel ve vokal aygıtlarını yaratıcı biçimde kullanabilme yetisinin kazanımı. 7 2 A
Oyuncuda konsantrasyon, duygu-düşünce alışverişi ve uyarlama yetilerinin kazanımı. 9 2 A
Sahnede “varolma”. 9 2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Isınma setlerinin öğretilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmaları. Fiziksel aksiyon egzersizleri vasıtasıyla doğaçlama kapasitelerinin araştırılması.  
2 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Fiziksel aksiyon egzersizleri vasıtasıyla doğaçlama kapasitelerinin araştırılması.  
3 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Fiziksel aksiyon egzersizleri vasıtasıyla doğaçlama kapasitelerinin araştırılması.  
4 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Verili durumlar üzerinden sözsüz doğaçlama çalışmaları   
5 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Verili durumlar üzerinden sözsüz doğaçlama çalışmaları   
6 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Verili durumlar üzerinden sözsüz doğaçlama çalışmaları   
7 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Zaman ve mekan değişkenleri üzerinden doğaçlama çalışmaları.

 
8 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Zaman ve mekan değişkenleri üzerinden doğaçlama çalışmaları.

 
9 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Zaman ve mekan değişkenleri üzerinden doğaçlama çalışmaları.

 
10 ARA SINAV  
11 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Grup doğaçlamaları ve temel çatışmalar üzerinden kurgular

 
12 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Grup doğaçlamaları ve temel çatışmalar üzerinden kurgular

 
13 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Grup doğaçlamaları ve temel çatışmalar üzerinden kurgular

 
14 Tüm çalışmaların değerlendirilmesi, önemli noktaların hatırlatılarak, altının çizilmesi.  Yapılan derslerin toparlanarak özetlenmesi.  

 

Kaynaklar

Ders Notu        1.  Konstantin Stanislavski, Bir Aktör Hazırlanıyor

       2. Kerem Karaboğa, Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks

Kuramsal Kitaplar:        1. Konstantin Stanislavski, Bir Karakter Yaratmak

       2. Konstantin Stanislavski, Bir Rol Yaratmak

       3. Vsevold Meyerhold, Tiyatro-Devrim ve Meyerhold

       4. Jean Benedetti, Stanislavski: Bir Giriş

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi   *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi       *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.     *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *    
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      
11 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
2