• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin, oynayacakları oyunları dönem, yazar ve metin analizlerini yaparak, çağdaş teoriler ışığında yeniden yorumlayabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Dramaturgun, tiyatro yapımını anlamlandırmak için tiyatro teorisini ve tarihini nasıl kullanabileceğini deneyimleyerek uygulama şansı bulacaklar.
Dersin İçeriği: 

Bölüm projesi olarak seçilen oyunların dramaturji dosyaları uygulamalı olarak hazırlanacaktır. Dolayısıyla bu dersi alan öğrenciler, gruplar halinde çalışarak bölüm oyunlarının dramaturji grubu işlevini üstleneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Özel Dosya
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev,B: Sunum, C: Dosya hazırlama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyunlarda farklı kurgulamaların altında yatan dinamikleri analitik bir perspektifle görme yetisi. 4 1-2-3-4 A-B-C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dramaturgi nedir?  Tanımlar ve İşlevler “Enter Dramaturgs” by Bert Cordullo.
2 İlk Dramaturg: Aristoteles Poetika, Aristoteles
3 Dramaturgi Tarihi: Fransız Klasisizmi. Hamburg Dramaturgisi ve Gotthold Lessing “Lessing, Jugglers, and Dramaturgs” by Joel Schechter, “Gotthold Lessing and the Hamburg Dramaturgy by Mary Luckhurst.
4 Avrupa’da Dramturgi   “The role of the Dramaturg in European Theatre” by Martin Esslin.
5 Modern Dramaturgi ve Bertolt Brecht “Bertolt Brecht: The Theory and Practice of the dramaturg” by Mary Luckhurst and “Bertolt Brecht as Dramaturg” by Russell E. Brown.
6 Günümüzde Dramaturgi “Dramaturgy in two senses: Towards a Theory and Some Working Principles of New-Play Dramaturgy” by Art Borreca. 

“Yeni Dramaturgi Anlayışı”, Esen Çamurdan.

7 ARA SINAV  
8 Türkiye’de Dramaturgi “Türkiye’deki Uygulamalar” by Esen Çamurdan, “Dramaturginin Tiyatromuzun Gelişmesi Açısından Önemi” by Zehra İpşiroğlu.
9 Uygulamalar I: Oyunu Okumak Bölüm oyunu olarak seçilen oyun ya da oyunlardan biri.
10 Uygulamalar II: Karakterler ve Kişiler  
11 Uygulamalar III: Diyalog  
12 Uygulamalar IV: Olaylar Dizisi, aksiyon ve Oyuncunun Bedeni  
13 Uygulamalar V: Mekanlar  
14 Uygulamalar VI: Kültür ve Yorum. DEĞERLENDİRME  

 

Kaynaklar

Ders Notu
  1. What is Dramaturgy? Ed.by Bert Cardullo. New York: American University Studies, 2009.
  2. Studying Plays, Mick Wallis and Simon Shepherd. London: Arnold, 1998.
  3. Dramaturgy: A Revolution in Theatre, Mary Luckhurst. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Diğer Kaynaklar
  1. Tiyatroda Düşünsellik, Zehra İpşiroğlu. Istanbul: Mitos-Boyut, 195.
  2. Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, Esen Çamurdan. Mitos-Boyut, 1996.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 5 70
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi     *    
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi       *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *      
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi. *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri