• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adaylarını, tiyatro sanatındaki gelişmelerle tanıştırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

19. yüzyılın başından günümüze kadar dünya tiyatro tarihini kapsar. Bu dönem içindeki toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatındaki kuramsal , teknik gelişmeleri , tiyatro mekanlarındaki değişimleri, özellikle de oyunculuk sanatındaki ilerlemeleri konu alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatı –özellikle de oyunculuk sanatındaki- kuramsal  ve teknik gelişmelerin tanınması 2 1 A-B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Romantik Tiyatro  
2 Gerçekçi Tiyatro  
3 Tiyatroda Karşı Gerçekçi Eğilimler  
4 Yirminci Yüzyılın Öncü Akımları  
5 Antonin Artaud ve Vahşet Tiyatrosu  
6 Stanislavski - Meyerhold  
7 ARA SINAV  
8 Epik Tiyatro  
9 Bertolt Brecht  
10 Absurd Tiyatro  
11 Jery Grotowski ve Yoksul Tiyatro  
12 Peter Brook ve Boş Alan  
13 Eugenio Barba  
14 Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar "Dünya Tiyatro Tarihi " Özdemir Nutku

"Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi" Sevda Şener

"Tiyatro Tarihi" Oscar Brockett 

"Tiyatro Teorileri" Marvin Carlson

“Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro” Ayşın Candan

“Absürd Tiyatro” Martin Esslin

 “Epik Tiyatro” Bertolt Brecht

Mimesis İnternet Sitesi

YÖK Tez Veri Tabanı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi            
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi            
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *        
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.            
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

1