• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
THTR 311
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin amacı; öğrencilerin eleştirel okuma becerisinin gelişmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders edebiyat ve eleştiri kuramları üzerine odaklıdır. Dört temel kuram; yansıtma, anlatımcılık, biçimcilik ve okur merkezli anlayışlar ayrıntıları ile incelenir. Aşağıda adı geçen eleştiri kuramları aktarıldıktan sonra da, her eleştirel yaklaşıma ilişkin örnek bir metin okuması yapılır.

 • Tarihsel, Sosyolojik Eleştiri
 • Biyografik ve Psikanalitik Eleştiri
 • Yapısalcı, Postyapısalcı ve Arketipçi Eleştiri
 • Alımlama, İzlenimci ve Feminist Eleştiri

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncu adayının oyunculuk sanatının güncel gelişmeleri ile bir araya gelmesi ve bu konuda fikir üretme yetisinin kazanımı.

 

6 1,3 A-B
Yorumbilim ve göstergebilim yöntemlerinden de faydalanarak tiyatro eleştisi yazabilme yetisinin edinimi.

 

4 1,3 A-B
İstanbul kentinde gerçekleşen güncel sahne sanatlarına katılarak günümüzün ve yaşadığımız kentin tiyatrosu hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.

 

5 1,3 A-B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
 

 

1

 

 

 

Öğrencilerle tanışma. Dersin içeriğine ilişkin bilgilendirme.

 
 

 

2

 

 

 

 Aristoteles’ten Bugüne Yansıtma Kuramı.

 

 

 
 

 

3

 

 

Yansıtma Kuramı’ndan doğan eleştiri kuramları
 • Tarihsel
 • Sosyolojik
 • Marksist

 

 
 

 

4

 

 

 

Anlatımcılık Kuramı

 
 

 

5

 

 

.

Anlatımıcılık Kuramından doğan eleştiri kuramları:

 • Biyografik Eleştiri
 • Psikanalitik Eleştiri

 

 
 

 

6

 

 

 

Biçimci Kuramlar

 
 

 

7

 

 

 

 

 

Biçimcilikten doğan eleştirel yaklaşımlar:

 • Yeni Eleştiri
 • Yapısalcılık
 • Postyapısalcılık
 • Arketipçi Eleştiri
 
 

 

8

 

 

 

 

Alımlama Kuramı

 

 
 

 

9

 

 

 

Alımlama Kuramından doğan eleştiri kuramları

-İzlinemci

-Feminst                       

 
 

 

10

ARA SINAV

 

 

 

 

 
 

 

11

Sevim Burak’ın metinlerinin yapıçözüme uğratılması  
 

 

12

 

Melih Cevdet Anday metinlerinin feminist okumaya tabii tutulması

 
 

 

13

 

Shakespera ve postkolonyalizm

 

 

 
 

 

14

 

Özen Yula ve differance.

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri”  Berna Moran

“Edebiyat Kuramı” Terry Eagleton

“Eleştiri Kuramları” Tahsin Yücel

“Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar” Chris Murray

“Metnin Sesi” Mehmet Rıfat

“Açıt Yapıt” Umberto Eco

“Mağdurun Dili” Nurdan Gürbilek

“Don Kişot’tan Bugüne Roman” Jale Parla

“Cinsel Politika” Kate Millet

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi   *        
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi            
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.            
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.     *      
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.            
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri