• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, vücudunu doğru biçimde kullanıp, doğru bir biçimde hareket edebilen oyuncunun, vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturmaya başlamasıdır
Dersin İçeriği: 

Anatomi, Laban Hareket Analizi, Laban Kübü referanslı hareket üretimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncuda  denge, enerji kullanımı, ritm ve bilinçli bir biçimde hareket etmenin kazanımı. 8 2 A
Oyuncuda vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturma yetisi. 8 2 A
Yaratıcılık ve bedensel iletişim yoluyla oyuncu adayında, bedeni ve hareketleriyle doğru ve anlaşılır bir iletişim kurma edinimi. 8 2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket Kaliteleri nelerdir? Dönem boyunca kullanılacak hareket cümlelerinin oluşturulması  
2 HAREKETİN ZAMAN BİLEŞENİ

 

  • Sudden / Sustained / Quick / Slow Hareketler
  • Hareket kelitelerini kullanarak hareket dizgeleri oluşturmak

 

 
3 HAREKETİN AĞIRLIK BİLEŞENİ

 

- Firm / Light - Relaxed Hareketler ve bu kalitelerin kullanımı

 

 
4 HAREKETİN AKIŞ BİLEŞENİ

 

- Free / Bound / Ongoing - Stoppable Hareketler ve bu kalitelerin kullanımı

 

 
5 İki farklı hareket kalitesinin aynı kompozisyon içinde bir araya getirilmesi  
6 Ara sınav  
7 Üç farklı hareket kalitesinin aynı komposizyon içinde bir araya getirilmesi  
8 Grup hareket: Grup içi bireylerin birbirleri ile hareket üzerinden iletişim kurması  
9 Grup hareket: Duet: Copying - Mirroring / Leading - Following / Unison - Canon / Meeting - Parting / Question and Answer  
10 Nümerik varyasyonlar / Grup şekilleri / Grup içi harket ilişkilerinin tasarlanması / Grubun mekansal dağılımı  
11 Proje  Toplantısı  
12 Proje Hazırlık geri bildirimleri  
13 Proje Detaylandırma  
14 Proje revizyon  

 

Kaynaklar

Ders Notu Dance Composition; Smith-Austard, M. J., 2004, A&C Black, London.
Kuramsal Kitaplar: Video: DV8 - Enter Achilles

Video: DV8 - Dead Dreams of Monochrome Men

Video: DV8 - The Cost of Living

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %25
Ödev 4 %25
Proje 1 %25
Uygulama 1 %25
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %75
Yıl içinin Başarıya Oranı   %25
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi   *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi       *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
1