• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders oyuncu adayına beden dilini doğru bir biçimde kullanıp, yaratıcı bir biçimde ifade etmeyi öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Anatomi, Laban Hareket Analizi, Laban Kübü referanslı hareket üretimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncuda  denge, enerji kullanımı, ritm ve bilinçli bir biçimde hareket etmenin kazanımı. 8 2 A
Oyuncuda vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturma yetisi. 8 2 A
Yaratıcılık ve bedensel iletişim yoluyla oyuncu adayında, bedeni ve hareketleriyle doğru ve anlaşılır bir iletişim kurma edinimi. 8 2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket cümlesi nedir?  
2 Temel hareket bilgilerinden faydalanarak hareket cümlesi oluşturmak  
3 Cümlenin gramer yapısının hareket cümlesi ile olan analojik ilişkisi ve kompozisyonu yapılan hareket cümlelerinin analiz ve yorumlanması  
4 Hareket cümleleri kompozisyonu ve revizyonlar  
5 Varyasyon nedir?

 

VAR. 1: ACTION FIGURES

Hareketin kendisinin varyasyonu

ör: kol açma, dirsek açma

ör: yana ayak açma çeşitleri

 
6 Ara sınav  
7 VAR. 2: Hareket Kaliteleri

Yavaş / Hızlı

İvme Varyasyonu

Ani / Süregelen

Zaman ve ritm değişimleri

Enerji seviyesinde değişimler

Akışında değişimler (Kırılmalar)

 
8 VAR. 3: Mekansal Öğeler

Büyük / Küçük Hareket

Seviyeler

Yönler

Floor Pattern

 
9 VAR. 4: Kombinasyonun kendi içinde bölümlerinin değişimi

Böl parçala tekrar birleştir

Ters yap

 
10 Hareket kompozisyonunda tekrarlar  
11 Proje  Toplantısı  
12 Proje Hazırlık geri bildirimleri  
13 Proje Detaylandırma  
14 Proje revizyon  

 

Kaynaklar

Ders Notu
  • Dance Composition; Smith-Austard, M. J., 2004, A&C Black, London.
  • “The Intimate Act of Choreography”, Blom, L. A., Chaplin, L. T., Dance Books
Diğer Kaynaklar:
  1. Video: Pina Bausch - Cafe Müller
  2. Video: Philippe Decouflé - Shazam
  3. Video: Philippe Decouflé - 2Iris

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %25
Ödev 4 %25
Proje 1 %25
Uygulama 1 %25
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %75
Yıl içinin Başarıya Oranı   %25
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi   *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi       *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
2