• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 252
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, oyuncu adayına, bedeni ve hareketleriyle doğru ve anlaşılır bir iletişim öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Anatomi, Laban Hareket Analizi, Laban Kübü referanslı hareket üretimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncuda  denge, enerji kullanımı, ritm ve bilinçli bir biçimde hareket etmenin kazanımı. 8 2 A
Oyuncuda vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturma yetisi. 8 2 A
Yaratıcılık ve bedensel iletişim yoluyla oyuncu adayında, bedeni ve hareketleriyle doğru ve anlaşılır bir iletişim kurma edinimi. 8 2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Koreografi nedir?  
2 Hareket cümlelerinin koreografisi  
3 Solo tasarımlar  
4 Solo tasarım revizyonları  
5 Solo tasarım revizyonları  
6 Ara sınav  
7 Grup koreografisi  
8 Grup koreografi revizyonu  
9 Grup koreografi revizyonu  
10 Grup koreografi revizyonu  
11 Proje  Toplantısı  
12 Proje Hazırlık geri bildirimleri  
13 Proje Detaylandırma  
14 Proje revizyon  

 

Kaynaklar

Ders Notu
  •  
Diğer Kaynaklar:
  • Dance Composition; Smith-Austard, M. J., 2004, A&C Black, London.
  • “The Intimate Act of Choreography”, Blom, L. A., Chaplin, L. T., Dance Books
 
  1. Video: Pina Bausch - Cafe Müller
  2. Video: Philippe Decouflé - Shazam
  3. Video: Philippe Decouflé - 2Iris

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %25
Ödev 4 %25
Proje 1 %25
Uygulama 1 %25
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %75
Yıl içinin Başarıya Oranı   %25
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi   *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi       *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  
11 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
2