• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 324
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Amacı: 
Çeşitli yapısöküm stratejileriyle oyun metinlerinin çözümlenmesi ve deneysel oyun metinlerindeki yapısöküm biçimlerinin ve metin stratejilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Oyunların metin stratejilerinin ve okur-metin ilişkisinin farklı biçimlerinin  nasıl ortaya çıkarılacağı, metnin bilinçdışının nasıl görüleceği ve çeşitli analiz yöntemlerinin metinlere uygulanma biçimleri seminerin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncu adayının oyunculuk sanatının güncel gelişmeleri ile bir araya gelmesi ve bu konuda fikir üretme yetisinin kazanımı. 6 1,3 A,B
Oyunlarda metin stratejilerinin ve iletişim modellerinin analitik bir yaklaşımla saptanması. 5 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Metin türleri üzerine örnekleme ve kuramsal giriş
2 Absurd Tiyatroda Metin Stratejisi ve İzleyici sahne ilişkisi

Örtük metinler- metin stratejilerinin bulunması ve çözümleme

S.Beckett- Godot’yu Beklerken

M.C. Anday, Müfettişler,

3 E.Ionesco Kel Şarkıcı ve Ders metin çözümlemeleri ve söylemlerin tersyüz edilmesi üzerine konuşma
4 Jean Genet-Balkon
5 Harold Pinter, Gitgel Dolap
6 Fernando Arabal, Cephede Piknik
7 Edward Albee, Hayvanat Bahçesi Hikayesi
8 Vaclav Havel, Largo Desolato-Buruk Ezgi
9 Arasınav
10 Feminist Yapısöküm Stratejileri-

Nazım Hikmet- Ferhad ile Şirin,

11 Zeynep Kaçar- Böyle Bir Aşk Masalı

Vasıf Öngören- Asiye Nasıl Kurtulur? Oyunlarının feminist eleştirel yöntemle çözümlenmesi

12 Adalet Ağaoğlu- “Çıkış ve Kozalar”
13 Sevim Burak- İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar oyununda söylemlerin tersyüz edilme biçimini ve oyunda seçenek düşünme biçimine yönelik metin stratejisini yapısalcılık sonrası kuramlarla ilişkilendirme
14 Sevim Burak “Sahibinin Sesi” oyununda söylemlerin tersyüz edilme biçimini ve oyunda seçenek düşünme biçimine yönelik metin stratejisini yapısalcılık sonrası kuramlarla ilişkilendirerek çözümlenmesi.

 

Kaynaklar

Ders Notu  

 

Diğer Kaynaklar N.İşiroğlu, Z.İpşiroğlu- Alımlama Çeşitleri Resim, Yazın, Tiyatro (Üç Kitap) Papirüs Yayınları

Fakiye Özsoysal- Oyunlarda Kadınlar, E Yayınları

Fakiye Özsoysal-Tiyatro Metinlerinde Alımlama Ve Metin Stratejileri, www.altkitap.com elekronik yayınevi

Leyla Şimşek- Anadolu Masallarında Kocakarı İmgesi

Berna Moran, Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri, Cem Yayınları

Kate Millett- Cinsel Politika, Payel Y.

Martin Esslin, Absurd Tiyatro, Dost Kitabevi

Zehra İpşiroğlu, Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik, Mitos Boyut Yayınları

Oyunlar:

Melih Cevdet Anday-Müfettişler

Samuel Beckett, Godot’yu Beklerken

Eugene Ionesco- Kel Şarkıcı, Ders, Mitos Boyut Y.

Jean Genet, Balkon

Vaclav Havel, Largo Desolato-Buruk Ezgi, Can Yayınları

Harold Pinter, Gitgel Dolap

Fernando Arabal, Cephede Piknik

Edward Albee, Hayvanat Bahçesi Hikayesi

Zeynep Kaçar- Böyle Bir Aşk Masalı / Toplu oyunları 2, Mitos Boyut yayınları

Vasıf Öngören- Asiye Nasıl Kurtulur?, Mitos Boyut Y.

Adalet Ağaoğlu-Çıkış, Mitos Boyut Y./Adalet Ağaoğlu- Kozalar,  Mitos Boyut Y.

Sevim Burak-İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar- Yapı Kredi Y.

Sevim Burak- Sahibinin Sesi, Yapı Kredi Y.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları, eski oyunların sahne metinleri ve görsel malzeme.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri