• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 327
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilerin oyun yazmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Oyun yazma teknikleri, düşünsel plan, yapı, kurgu, diyalog, imge yaratma vb. yaratıcı yazma çalışmaları seminerin içeriğini oluşturacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Fikre dramatik nitelik kazandırma yetisinin kazanımı.

 

3 1,3 A,B
  1. Farklı biçemlerde oyun metinleri yazma yetisinin kazanımı.

 

3 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yabancılaştıran metinler, örtük metinler, yalın metinler

Örtük metin- İroni- Lokaldeki Zenci

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
2 Yabancılaştıran metinler-

Şiir ve Sinek, Monte Kristo, öykülerinin yapı ve ileti çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
3 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

İlk Balosu, ve Köpeğini Gezdiren Kadın öykülerinin çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
4 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

metafor, simgesel anlatım- Çıkış oyunu çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
5 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Kozalar oyunu çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
6 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

İstanbul-Sofya oyunu çözümlemesi

 
7 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Pusulasız oyun çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
8 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Sınav öncesi genel değerlendirme

 
9 Arasınav  
10 Hizmetçiler oyun çözmlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
11 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Gitgel Dolap oyun çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
12 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Bir Tek Daha oyun çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
13 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Sahibinin Sesi oyun çözümlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
14 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Final Sınavı öncesi genel değerlendirme

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  

 

Diğer Kaynaklar Oyunlar:

Adalet Ağaoğlu-Kozalar

                           Çıkış

Özen Yula- İstanbul-Sofya

                    Pusulasız

J.Genet- Hizmetçiler

Harold Pinter- Gitgel Dolap (Çalışma Dosyasında var)

                         Bir Tek Daha

Sevim Burak- Sahibinin Sesi

Öyküler:                       

Nicholas Born- Lokaldeki Zenci (Çalışma Dosyasında var)

Adalet Ağaoğlu- Şiir ve Sinek (Çalışma Dosyasında var)

Katherine Mansfield- İlk Balosu (Çalışma Dosyasında var)

Anton Çehov- Köpeğiyle Dolaşan Kadın (Çalışma Dosyasında var)

Nazlı Eray- Monte Kristo (Çalışma Dosyasında var)

Fakiye Özsoysal –Kaybolan Bakire

 

Kuramsal Kitaplar:

Murat Gülsoy- Büyübozumu Yaratıcı Yazarlık, Can Yayınları

William L. Randall- Bizi Biz Yapan Hikayeler, Ayrıntı Yayınları

Zehra İpşiroğlu- Alımlama Çeşitleri ve Boyutları-Yazın, Papirüs Yayınları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *        
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.            
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.            
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri