• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 328
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilerin oyun yazmaları amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği: 

Oyun yazma teknikleri, düşünsel plan, yapı, kurgu, diyalog, imge yaratma vb. yaratıcı yazma çalışmaları seminerin içeriğini oluşturacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Fikre dramatik nitelik kazandırma yetisinin kazanımı.

 

3 1,3 A,B
  1. Farklı biçemlerde oyun metinleri yazma yetisinin kazanımı.

 

3 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yabancılaştıran metinler-epik diyalektik metin stratejisi ve oyun tasarımı

düşüncenin oyunsuluk düzeyinde anlatılması, ikili zamansallık üzerine kuramsal açıklamalar ve tartışma.

 
2 B.Brecht-   Sezuan’ın İyi İnsanı  oyun çözümlemesi                    

 Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
3 B.Brecht-   Adam Adamdır  çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
4 B.Brecht- Üç Kuruşluk Opera çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
5 B.Brecht Kafkas Tebeşir Dairesi çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
6 B.Brecht Arturo Ui’nin Yükselişi çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
7 B.Brecht – Galile’nin Yaşamı oyun çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
8 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Sınav öncesi genel değerlendirme

 
9 Arasınav  
10 Gerçekçi yazın ve metin stratejileri

H.Ibsen-     Nora oyun çözmlemesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
11 A.Çehov-    Ivanov oyun çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
12 J. Osborne- Öfke oyun çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
13 T.Williams- Arzu Tramvayı oyun çözümlemesi

Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Konu verme ya da gelen önerilerden seçme ve benzer metin oluşturma çalışması

 
14 Yazılan metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

Final Sınavı öncesi genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  

 

Diğer Kaynaklar Oyunlar:

B.Brecht-   Sezuan’ın İyi İnsanı

                   Adam Adamdır (1938)          

                   Üç Kuruşluk Opera

                   Kafkas Tebeşir Dairesi

                   Arturo Ui’nin Yükselişi

                   Galile’nin Yaşamı (1955-56)        

H.Ibsen-     Nora

A.Çehov-    Ivanov

J. Osborne- Öfke

T.Williams- Arzu Tramvayı

 

Kuramsal Kitaplar:

Murat Gülsoy- Büyübozumu Yaratıcı Yazarlık, Can Yayınları

Turgut Özakman- Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği, Bilgi Yayınevi

William L. Randall- Bizi Biz Yapan Hikayeler, Ayrıntı Yayınları

Zehra İpşiroğlu- Alımlama Çeşitleri ve Boyutları-Yazın, Papirüs Yayınları

                           Tiyatroda Devrim, Mitos Boyut Yayınları

Elizabeth Wright- Postmodern Brecht, Dost Yayınları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *        
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.            
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.            
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler/çeviri çalışmaları 3 2 6
Sunum/Seminer Hazırlama 3 2 6
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     90
Toplam İş Yükü / 30     3
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     3
Hiçbiri