• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 171
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere oyunculuk sanatının temel ilkelerini kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Oyuncu adayının, hareket, temel ses ve nefes eğitimi, doğaçlama gibi derslerden edindiklerini, William Shakespeare metinlerinden alınan parçalar temelinde bütünleyebileceği yöntemler üzerine çalışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi. 6 2-3 A-B
Sahnede “bütünleme” becerisinin edinimi. 7 2-3 A-B
Oyunculukta sahicilik ve içtenlik edinimi. 9 2-3 A-B
Sahnede “varolma”. 9 2-3 A-B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: DERSİN TANITIMI PROGRAMIN ANLATILMASI  
2 WILLIAM SHAKESPEARE ROMEO JULIET ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
3 WILLIAM SHAKESPEARE HIRÇIN KIZ ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
4 WILLIAM SHAKESPEARE BİR YAZ GECESİ RÜYASI ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
5 WILLIAM SHAKESPEARE FIRTINA ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
6 WILLIAM SHAKESPEARE OTHELLO 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
7 ARA SINAV: OTHELLO 2. ÖRNEK SAHNE ÜZERİNDE BAĞIMSIZ UYGULAMA SAHNE EZBERİ
8 WILLIAM SHAKESPEARE VENEDİK TACİRİ 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
9 WILLIAM SHAKESPEARE VENEDİK TACİRİ 2. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
10 WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
11 WILLIAM SHAKESPEARE HAMLET 2. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
12 WILLIAM SHAKESPEARE III. RICHARD 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
13 WILLIAM SHAKESPEARE III. RICHARD 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
14 ÇALIŞILMIŞ BÜTÜN SAHNELERİN TOPLUCA SERGİLENMESİ SAHNE EZBERİ

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar: Shakespeare- Romeo ve Juliet/ Hırçın Kız/ Bir Yaz Gecesi Rüyası/ Fırtına / Othello /  Venedik Taciri/  III.Richard/ Hamlet

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ders içi performans 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
1