• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 172
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adayının, baştan sona bütünlüklü olarak rol kurmayı dikkate almadan, karmaşık ve incelikle metinlerle baş etmeyi öğrenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Sesi, nefesi, vücudu, hareketi ve iç dünyasıyla bir bütün olarak oyun metinlerinden alınmış parçalar oynayabilen oyuncu adayının, bu aşamada komedi oyunlarındaki karmaşıklaştırılmış durumlar ve ilişkilerde tekste egemen olmaya yönelik yöntemlerin uygulanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi. 6 2-3 A-B
Sahnede “bütünleme” becerisinin edinimi. 7 2-3 A-B
Oyunculukta sahicilik ve içtenlik edinimi. 9 2-3 A-B
Sahnede “varolma”. 9 2-3 A-B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: DERSİN TANITIMI PROGRAMIN ANLATILMASI  
2 MOLIERE ROMEO TARTUFFE 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
3 MOLIERE ROMEO TARTUFFE 2. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
4 MOLIERE ROMEO TARTUFFE 3. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
5 MOLIERE KİBARLIK BUDALASI 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
6 MOLIERE KİBARLIK BUDALASI 2. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
7 GOLDONI İKİ EFENDİNİN UŞAĞI 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
8 ARA SINAV: GOLDONI İKİ EFENDİNİN UŞAĞI 2. ÖRNEK SAHNE ÜZERİNDE BAĞIMSIZ UYGULAMA SAHNE EZBERİ
9 GOGOL MÜFETTİŞ 1. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
10 GOGOL MÜFETTİŞ 2. ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
11 ÇEHOV AYI ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
12 LORCA ESKİCİNİN TAZESİ ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
13 DARIO FO AÇIK AİLE ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ
14 DARIO FO ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ ÖRNEK SAHNE SAHNE EZBERİ

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar: MOLIERE: TARTUFFE, KİBARLIK BUDALASI/ GOLDONİ: İKİ EFENDİNİN UŞAĞI/ GOGOL: MÜFETTİŞ/ ÇEHOV: AYI/ LORCA: ESKİCİNİN TAZESİ/ DARİO FO: AÇIK AİLE, ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ders içi performans 1 60
Ara Sınav 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
1