• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 471
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Oyuncu adayına Epik Tiyatro metinlerinin sahnede icra yetisinin ve deneyiminin kazandırılması.
Dersin İçeriği: 

Epik metinler üzerinden Bertolt Brecht’in geliştirdiği tiyatro ve oyunculuk yaklaşımının sahnede uygulamalı olarak irdelenmesi.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi.

 

6 2,3 A,B
Sahne üzerinde metine egemen olma yetisinin kazanımı.

 

9 2,3 A,B
Oyunculukta biçemsel esneklik. 10 2,3 A,B
Sahnede üzerinde “varolma” hüneri.

 

9 2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Isınma setlerinin öğretilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmaları. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 
2  

 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 

 

 
3  

Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 

 
4  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

 
5 .

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

 

 
6  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

 
7 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

 

 
8 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları

 
9 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları

 
10 ARA SINAV  
11 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

Verili metinlerin çalışmalara katılması.

Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
12 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

 Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
13  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
14 Tüm çalışmaların değerlendirilmesi, önemli noktaların hatırlatılarak, altının çizilmesi.  Yapılan derslerin toparlanarak özetlenmesi.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar:  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 %50
Ödev 10 %50
Proje    
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.            
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *  
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *    
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama 11 2 22
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     210
Toplam İş Yükü / 30     7
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     7
4