• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 486
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencinin eğitimi boyunca öğrendiklerini kendi başına, kimseden yardım almadan tasarladığı ve raporunu sunduğu oyunculuk projelerini uygumasını, sahnelemesimi ve sergilemesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenci eğitimi boyunca öğrendiklerini kendi başına, kimseden yardım almadan tasarladığı ve raporunu sunduğu oyunculuk projelerini uygulama, sahneleme ve sergileme sürecini ve aşamalarını, karşılaşılan problemler ve sınırlılıkları aşarak gerçekleştirir. 

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sahnede yapım ve tasarım konusunda fikir edinimi ya da uzmanlık kazanımı.

 

3 1,2,3 A,B,C
Oyunculuk sanatı açısından mekan kullanma yetisinin kazanımı.

 

7 1,2,3 A,B,C

Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi

6 1,2,3 A,B,C

Oyuncunun sahnede bütünleme becerisinin edinimi.

7 1,2,3 A,B,C

Sahnede varolma.

9 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

HAFTA TARİH İÇERİK NOTLAR
1

 

 

 

Dersin Sunumu  
2

 

  Projelerin Kararlaştırılması  
3

 

22.02.2019 Ön Rapor Teslimi  
4

 

  Projelerin Çalışılması  
5

 

  Projelerin Çalışılması  
6

 

  Projelerin Çalışılması  
7

 

   Projelerin Çalışılması  
8   Projelerin Çalışılması  
9

 

  Projelerin Çalışılması  
10

 

  Projelerin Çalışılması  
11

 

  Projelerin Çalışılması  
12

 

  Projelerin Çalışılması  
13

 

 

 

Projelerin Çalışılması  
14

 

  Temsiller  

 

 

15

  Temsiller  
    FİNAL SINAVI:

                   Proje Raporunun Teslimi

 

Materyal Paylaşımı

ÖĞRENCİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN DİĞER MALZEMELER

 Ön Rapor:

                                          1) Oyunun Künyesi (Görev Dağılımı, Problem Ne?)

                                          2) Neden Bu Oyun? (Oyunculuk Tezi Ne?)

                                          3) Nasıl Oynanacak? (Tezin Önerisi Ne?)

                                          4) Çalışma Programı (Takvim)

Proje Raporu:

        1) Oyunun Künyesi

        2) Oyunun Özeti

        3) Yazar Hakkında Bilgi

        4) Çevirmen Hakkında Bilgi

        5) Projenin Sunumu/Çözüm Tezi/Yorum

        6) Uygulama Takvimi (Son iki hafta sahneleme)

        7) Fotoğraflar/Görseller/Çizimler/Afiş/ Diğer Görseller

        8) Varsa Farklı Tasarım ve Sahnelenişlerle ilgili Medya Yorumu

                                        9) DVD

Değerlendirme Sistemi

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

% 20 Ön Rapor

%30 Projelerin Çalışılması:

                                         -Haftalık Çalışmalar

                                         -Temsiller

%50 Proje Raporu (Final)

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi   *        
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *      
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *  
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.     *      
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.   *        
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.         *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.         *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler/çeviri çalışmaları 3 2 6
Sunum/Seminer Hazırlama 3 2 6
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     90
Toplam İş Yükü / 30     3
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     3
4