• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 384
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin bir tema hakkındaki fikrinin bir sahne yapıtı haline nasıl dönüşebileceğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Dramatik olmayan metinlerden sahneleme metinleri oluşturulacak, bu metinlerin sahneleme ilkelerini saptanacak ve saptanan ilkelere göre örnek sahnelemeler yapılacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Geleneksel oyunların günümüzde sahneye yönelik metin ve sahne dramaturjisi stratejileri oluşturmanın yöntemsel kazanımı. 3 1,2,3 A,B
Fikre dramatik nitelik kazandırma yetisinin kazanımı.

 

7 1,2,3 A,B
Metinde kavrananların uygulamaya dökülmesi.

 

6 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %20
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 11 %5
Proje    
Laboratuar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum    
Uygulama    
Diğer    
TOPLAM 12 %75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 12 %75
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı        1 %25
TOPLAM 13 %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi            
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi         *  
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *      
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.   *        
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.       *    
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.            
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.     *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ödevler/çeviri çalışmaları 0 0 0
Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     2
Hiçbiri