• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adayının, profesyonel yaşamı boyunca kullanacağı yaklaşım özelliklerini ve üslubunu oluşturabilmesi için yöntemler kazanması.
Dersin İçeriği: 

Temel oyunculuk formasyonunu kazanmış oyuncu adayı, bu derste, o zamana kadar öğrendiklerini değişik rollerde uygulamayı öğrenir. Tiyatro edebiyatından seçilmiş roller, bu derste oyuncu adayları tarafından ayrıntılı bir biçimde analiz edilir ve oynanmaya çalışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Zaman ile mekan koşullarına göre fiziksel aksiyon yaratabilme becerisi edinimi.

 

9 2-3 A-B
 
  1. Sahne üzerinde metine egemen olma yetisinin kazanımı.

 

9 2-3 A-B
  1. Karmaşık ilişki ve durumları kendine uyarlama yetisinin kazanımı.

 

9 2-3 A-B
       

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Isınma setlerinin öğretilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmaları. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 
2  

 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 
3  

Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 
4  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması.

 
5 .

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması.

 

 
6  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması.

 
7  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışılacak yeni monologların belirlenmesi. Ezber hakimiyeti çalışmaları. ‘Sıcak Sandalye’ çalışmaları ile metin analizinin öğretilmesi.

 
8  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışılacak yeni monologların sadeleştirilmesi. Ezber hakimiyeti çalışmaları. ‘Sıcak Sandalye’ çalışmaları ile monologların oyuncuya, oyuncuların monologlara yaklaştırılması.

 
9  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Monologların sahne üzerine yerleştirilmesi. Sadeleştirilmesi ve çapaklarının temizlenmesi. Monologların ‘Rol’ haline getirilmesi.

 

                   

 
10 ARA SINAV  
11  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Yeni monologların belirlenmesi ve bunların ödev olarak öğrencilere verilmesi. Ara sınavın değerlendirilmesi ve eleştirilerinin yapılması. Sınav parçalarının yorumu.

 
12  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Yeni monologların izlenmesi ve yorumlanması. Sahne üzerinde yerleştirme ve düzeltme çalışmaları.

 
13  

Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Yeni monologların izlenmesi ve yorumlanması. Sahne üzerinde yerleştirme ve düzeltme çalışmaları. Monologlara son halinin verilmesi ve fiksasyon çalışmaları.

 
14 Tüm monologların topluca izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Yapılan derslerin toparlanarak özetlenmesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Jerzy  Grotovsky                   Yoksul Tiyatro

Konstantin Stanislavski        Bir Aktör Hazırlanıyor

Konstantin Stanislavski        Bir Karakter Yaratmak

Peter Brook                           Boş Alan

Diğer Kaynaklar: George Tohmpson                İnsanın Özü

George Tohmpson                Aiskhylos ve Atina

Peter Brook                           Açık Kapı

Niyazi Berkes                       Türkiye’de Çağdaşlaşma

Antonin Artaud                     Tiyatro ve İkizi

Augusto Boal                        Ezilenlerin Tiyatrosu

Kerem Karaboğa                   Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks

Ayşın Candan                        Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 %50
Ödev 10 %50
Proje    
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.            
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *  
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *    
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
3