• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 461
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu derste oyuncu adayının, profesyonel yaşamındaki ilk yapım- rol ilişkisini gerçekleştirmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

THTR 481 Oyun Çalışma III dersinde sahnelenmekte olan oyundaki  roller, bu derste oyuncu adayları tarafından ayrıntılı bir biçimde analiz edilir ve oluşturulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Zaman ile mekan koşullarına göre fiziksel aksiyon yaratabilme becerisi edinimi.
9 2-3 A-B
 
  1. Sahne üzerinde metine egemen olma yetisinin kazanımı.

 

9 2-3 A-B
  1. Profesyonel oyunculuğa hazır hale gelme.

 

10 2-3 A-B
  1. Karmaşık ilişki ve durumları kendine uyarlama yetisinin kazanımı.

 

9 2-3 A-B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  

Tanıma ve tanışma çalışmaları. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.

 
2 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarına giriş.  
3 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması.  
4 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması.  
5 .Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması.  
6 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat çalışmalarına giriş.  
7 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat çalışmalarına devam edilir.  
8 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat çalışmalarına devam edilir.  
9 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat çalışmalarına devam edilir.  
10 ARA SINAV  
11 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat ve sahne çalışmalarına başlanır.  
12 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat ve sahne çalışmalarına devam edilir.  
13 Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması. Sahne üstü çalışmalarında karakter oluşturma yöntemlerinin araştırılması. Tirat ve sahne çalışmalarına devam edilir.  
14 Tüm çalışmaların değerlendirilmesi, önemli noktaların hatırlatılarak, altının çizilmesi.  Yapılan derslerin toparlanarak özetlenmesi.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Jerzy  Grotovsky                   Yoksul Tiyatro

Konstantin Stanislavski        Bir Aktör Hazırlanıyor

Konstantin Stanislavski        Bir Karakter Yaratmak

Peter Brook                           Boş Alan

Diğer Kaynaklar: George Tohmpson                İnsanın Özü

George Tohmpson                Aiskhylos ve Atina

Peter Brook                           Açık Kapı

Niyazi Berkes                       Türkiye’de Çağdaşlaşma

Antonin Artaud                     Tiyatro ve İkizi

Augusto Boal                        Ezilenlerin Tiyatrosu

Kerem Karaboğa                   Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks

Ayşın Candan                        Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 %50
Ödev 10 %50
Proje    
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *      
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *    
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.            
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *    
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *  
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *  
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *    
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *    
11 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi *          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama 11 2 22
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     210
Toplam İş Yükü / 30     7
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     7
4