• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 317
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yapıtların ele aldıkları konuyu tartışma biçimlerinin çözümlenmesi, disiplinler arası uyarlamaların karşılaştırılması ve bunlar üzerine dramaturji yazıları üretilmesini hedeflemekte, öğrencilrin çeşitli görme biçimlerini öğrenme, yorumlama, eleştime ve disiplinler arası bir bakışı edinmeleri amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Seminerde, görsel sanatlar ve sahne sanatlarında güncel sorunlarla ilişkili yansımalar, eleştirel yaklaşımlar ve estetik biçimler çeşitli temalar üzerinden incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Görsel sanatlar ve sahne sanatlarında güncel sorunlarla ilişkili yansımalar, eleştirel yaklaşımlar ve estetik biçimler çeşitli temalar üzerinden incelenme deneyiminin kazanımı.
4 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan hakları ve göçmenler teması, azınlık kavramının tartışılması.  
2 Protesto filminin izlenmesi, Protesto filminin çözümlenmesi, ileti, iletiyi işleme biçimi, süreç ve izleyicinin yönlendirilmesi, konuyu hangi açılardan tartışmaya sunuyor, izleyiciyi hangi açılaran ve hangi konular üzerine düşünmeye çağırıyor bunların çözümlenmesi.

Film tanıtımı yazma çalışması

 
3 Korku Ruhu Kemirir filminin izlenmesi ve Korku Ruhu Kemirir filminin çözümlenmesi  
4 Ariel Dorfman’nın Ölüm ve Kız oyunu çözümlemesi- oyun neyi tartışıyor, nasıl tartışıyor, insan hakları temasını ne açıdan işliyor ve ne tür tartışma alanları açıyor, metnin okurla girdiği ilişki biçimi ve metin stratejisi nasıl biçimleniyor,  oyunda ele alınan konunun tarihsel geçmişi nedir, oyunun gerçeklikle ilişkisi gibi konuların çözümlenmesi.  
5 Ölüm ve Kız filmini izleme ve film çözümlemesi, film ve oyun karşılaştırması yapma ve karşılaştırma yazısı yazma.  
6 Tuncer Cücenoğlu’nun Çıkmaz Sokak oyunu çözümlemesi ve Ölüm ve Kız/ Çıkmaz Sokak oyunları karşılaştırması, karşılaştırma yazısı yazma  
7 Kayıp filminin izlenmesi

Kayıp filminin çözümlenmesi

Proteso ve Korku Ruhu Kemirir filmlerini ortak tema başlığı altında toplayıp insan hakları açısından neyi nasıl tartıştıkları üzerine ve okur/izleyici ile ilişki açısından değerlendiren yazıların ve karşılaştırma yazılarının okunup değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.

 
8 Arasınav  
9 Unutmak Üzerine Metinler oyun çözümlemesi

Harold Pinter, Dağ Dili ve Bir Tek Daha oyunlarının çözümlenmesi, ele aldıkları konuyu işleme biçimlerinin tartışılması.

Unutmak Üzerine Metinler  ve Harold Pinter, Dağ Dili ve Bir Tek Daha oyunlarının ele aldıkları konuyu işleme biçimlerinin ortak tema başlığı altında tanıtım yazısı olarak hazırlanması.

 
10 Eşber Yağmurdereli- Akrep oyununun çözümlenmesi, Sevgi Soysal’ın Cellat Fuchs Kent Halkına Nasıl Karıştı ve Tahsin Yücel’in Mektuplar öykülerinin çözümlenmesi  
11 12 Kızgın Adam filminin izlenmesi

12 Kızgın Adam filminin çözümlenmesi

 
12 Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru oyun çözümlemesi.  
13 Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru filminin izlenmesi Film çözümlemesi,

filmin ve oyun metninin karşılaştırılması, temayı nasıl farlık işlediklarinin, hangi yan temaları barındırdıklarının benzer ve ayrılan yönlerinin ortaya çıkması.

 
14 Özel Bir Gün filmini izleme ve çözümlemesi, filmin temayı nasıl işlediğinin, hangi yan temaları barındırdığının ortaya çıkarılması  

 

Kaynaklar

Ders Notu  

 

Kuramsal Kitaplar: Ariel Dorfman- “Ölüm ve Kız” oyunu- Can Yayınları

Tuncer Cücenoğlu- “Çıkmaz Sokak” oyunu- Mitos Boyut Yayınları

Eşber Yağmurdereli- “Akrep” oyunu- Mitos Boyut Yayınları

Harold Pinter, “Dağ Dili ve Bir Tek Daha” kısa oyunları

Unutmak Üzerine Metinler

Sevgi Soysal- “Cellat Fuchs Kent Halkına Nasıl Karıştı” öyküsü)

Tahsin Yücel “Mektuplar” öyküsü)

Heinrich Böll-“Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru

R.W. Fassbinder- Korku Ruhu Kemirir- Mitos Boyut Yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar İnsan hakları temalı süreç gösteren filmlerden seçme videolar
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri