• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 141
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin doğru postür ile birlikte temel ses ve nefes tekniklerini kazandırabilme.
Dersin İçeriği: 

Bedensel farkındalık, postür ve ses eğitiminin amaçlarına yönelik çeşitli egzersizler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyuncuda gevşeme, kapasite arttırımı ve farkındalık edinimi.

 

8 1,2 A
Oyuncuda sesin özgürce biçimlendirme yetisinin kazanımı.

 

8 1,2 A

Solunum organlarının doğru kullanımının edinimi.

8 1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Postür ve bedensel farkındalık
2 SES EĞİTİMİNDE DİYAFRAM VE DESTEK Doğru nefes tekniği (Anatomi ve Uygulama)
3 SES TELLERİNİN (Vocal Cords) YAPISI ve SAĞLIKLI FONASYON Anatomi bilgisi ve ses egzersizleri
4 NEFES ve SES BAĞLANTISI  
5 REZONATÖR BÖLGESİ VE ÖZELLİKLERİ Ses Bölgesi ve Rezonans özelliğine yönelik egzersizler
6 SES EĞİTİMİNDE ARTİKÜLASYON ÖZELLİĞİ Ses oluşumunu sağlayan artikülatör organların, uygulama içinde nasıl kullanılacağını açıklar.
7 ARA SINAV  
8 Ritm Egzersizleri  
9 Ritmin Nefese Etkisi  
10 Ritmin Sese Etkisi  
11 Vocal ve Konsonant Çalışmaları  
12 Nota Değerleri ve Uygulamaları  
13 Şarkılar Üzerinde Uygulamalar  
14 Genel Tekrar  

 

 

Kaynaklar

Ders Notu ÖMÜR, Mehmet, “Sesin Peşinde”, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2001.
 
Diğer Kaynaklar KARTAL, Mustafa, “Nefes Teknikleri”, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2012.

 

Materyal Paylaşımı

Materyal ve Metod Ses tellerinin yapışı ve diyaframın anatomisi ile ilgili çeşitli videolar ve makaleler. Tenis topu ile nefes ve ses kullanımına ilişkin çeşitli teknik egzersizler.
Ödevler Nefes Egzersizleri
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi            
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi            
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi            
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi            
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.            
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *        
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.     *      
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *  
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
1