• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 338
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yapıtl Kara güldürü, ironi, parodi gibi kavramların dünya tiyatro tarihinden ve tiyatromuzdan çeşitli oyun örnekleri aracılığıyla tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Seminerde, tiyatroda güldürünün başkaldırıyla ve toplumsal sorunlara eleştirel yaklaşımla olan ilişkisi üzerine yoğunlaşılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dramatik tiyatrodan farklı teatral estetiklerin kazanımı.

 

4 1,3 A,B
Kara güldürü, ironi, parodi gibi kavramların çeşitli oyun örnekleri aracılığıyla tartışma deneyiminin edinimi.

 

4 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programın tanıtımı

 

 
2 İroni

Jonathan Swift, Mütevazi Bir Öneri

Nicholas Born, Lokaldeki Zenci

Ferid Edgü, Türk Politikacıları

 
3 İroni, grotesk, parodi

Alfred Jerry, Kral Übü

Jean Genet, Balkon

 

 
4 Frederich Dürrenmatt, Romus Rumulus

 

 
5 Dürrenmatt-Yaşlı Bayanın Ziyareti

 

 
6 Geleneksel olanın çağdaşlaşması, politik taşlama

Dario Fo, Açık Aile

Dario Fo, Ödenmeyecek Ödemiyoruz

 
7 Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı

Haldun Taner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

 
8 Aziz Nesin- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

 

 
9 Arasınav

 

 
10 Geleneksel olanın çağdaşlaşması, politik taşlama ve Politik absurd

Sermet Çağan- Ayak Bacak Fabrikası

Behiç Ak- Bina

 

 
11 Absurd Tiyatroda mizah – parodi-

Eugéne Ionesco- Makbett,

Orhan Güner- Antonius Kleopatra Aradabir Sezar

 

 
12 Samuel Beckett- Mutlu Günler

 

 
13 Samuel Beckett-Godot’yu Beklerken

 

 
14 Genel değerlendirme

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu  

 

Kuramsal Kitaplar: Kuramsal Kitaplar:

Henri Bergson, Gülme, Ayrıntı Yayınları

Barry Sanders, Kahkahanın Zaferi, Ayrıntı Yayınları

Kara Mizah Antolojisi, hazırlayan Enis Batur, Hil Yayınları

Oyunlar:

Kara Güldürü/ İroni/ Grotesk/ Taşlama/ Politik Absurd/ Parodi/Trajikomedi

Friedrich Dürrenmatt, Büyük Romulus (Çalışma Dosyasında var)

Friedrich Dürrenmatt, Yaşlı Bayanın Ziyareti (Çalışma Dosyasında var)

Alfred Jerry, Kral Übü

Jean Genet, Balkon

Dario Fo, Açık Aile

Dario Fo, Ödenmeyecek Ödemiyoruz

Haldun Taner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı

Aziz Nesin, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Sermet Çağan, Ayak Bacak Fabrikası, Mitos Boyut Yayınları –

Behiç Ak, Bina, Mitos Boyut Yayınları

Eugéne Ionesco, Makbett, Mitos Boyut Yayınları

Orhan Güner, Antonius Kleopatra Aradabir Sezar, Mitos Boyut Yayınları

Samuel Beckett, Mutlu Günler

Samuel Beckett, Godot’yu Beklerken

Öyküler

Jonathan Swift, Mütevazi Bir Öneri

Nicholas Born, Lokaldeki Zenci

Ferid Edgü, Türk Politikacıları

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Seminerin konusuyla ilgili film, sahneleme örnekleri için projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vcd ve dvd’ler, kaynakçadaki kitaplar, ders notu
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.          
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.          
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

 

Hiçbiri